Víte, kolik je ve vaší obci lidí s příspěvkem na péči?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo údaje o struktuře příjemců příspěvku na péči v obcích s pověřeným obecním úřadem (POÚ) ke konci roku 2017. Zveřejněné údaje jsou členěny podle pohlaví, stupně závislosti a věku (0-17 let, 18-64 let, 65-74 let, 75-84 let, 85-94 let a 95 a více let).

Čtěte více

Studenti a sociální zabezpečení

I mladí lidé mohou někdy řešit situace spojené se sociálním zabezpečením. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) shrnula praktické informace z této oblasti. Níže naleznete informace o účasti studentů na důchodovém a nemocenském pojištění, nároku na dávky, práva a povinnosti, sirotčím důchodu, práci v zahraničí, ukončení studia, invalidním důchodu, OSVČ a další informace.

Čtěte více

Zaměstnavatelé: Někteří politici mají o neziskovkách zkreslené představy

Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) se ohradila proti názorům části politiků a veřejnosti, podle kterých jsou neziskové organizace a jejich činnost nežádoucí a nepotřebné. Podle unie mají o těchto organizacích zkreslené názory, což má negativní dopad na neziskový sektor v ČR. Neziskové organizace jsou přitom klíčovým poskytovatelem veřejných, zejména sociálních služeb.

Čtěte více