Zaměstnanost a sociální situace v EU se stále zlepšuje

Růst je zpět v Evropě. Zaměstnanost v EU dosáhla historicky nejvyšší úrovně, přičemž práci má 236 milionů lidí. A nezaměstnanost trvale klesá. Této příznivé hospodářské dynamiky bychom měli co nejvíce využít a občanům bychom měli poskytnout nová a účinnější práva, která jsme zakotvili v evropském pilíři sociálních práv: spravedlivé pracovní podmínky, rovný přístup na trh práce a důstojnou sociální ochranu. …

Čtěte více

Vyšší zdanění herních automatů je v pořádku, potvrdil Ústavní soud

Ústavní soud 12. února 2018 přisvědčil argumentům Ministerstva financí a potvrdil, že tzv. pevná část odvodu z loterií a jiných podobných her vztahující se na provozovatele výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení byla v souladu s ústavním pořádkem.

Odvod z loterií a jiných podobných her byl od 1.…

Čtěte více

Ústavní soud: Kraje mají povinnost zajistit osobě se zdravotním postižením dostupnost vhodné sociální služby

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil napadený rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť shledal, že jím byla porušena stěžovatelova základní práva zaručená Listinou základních práv a svobod a mezinárodními smlouvami, a to právo na zdraví, právo na přiměřenou životní úroveň, právo na nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a právo na soudní ochranu.…

Čtěte více

Ombudsmanka: Lidé s autismem mají právo na odpovídající sociální služby, které jim usnadní život

Na ombudsmanku se obrátila babička muže s autismem, který s ohledem na míru svého postižení potřebuje pro život podporu prostřednictvím pobytové sociální služby. Ve svém kraji však neuspěl. Muž se tak nacházel bez adekvátní pomoci více než dva roky. Nejedná se o ojedinělý problém.…

Čtěte více