Rozdíl ve starobních důchodech mužů a žen je zhruba 2400 Kč. Důchodová komise posoudí návrhy, jak rozdíl snížit

Rozdíl ve starobních důchodech mužů a žen je zhruba 2400 Kč. I to je jedním z důvodů, proč je 31 % seniorek ve věku nad 65 let ohrožených příjmovou chudobou. „Rozdíly v důchodech mužů a žen považuji za zásadní nespravedlnost v našem důchodovém systému. Musíme řešit, jak pomoci seniorkám dnes i v budoucnosti. Finanční udržitelnost zároveň nesmí být jediným kritériem důchodového systému, tím druhým musí být udržitelnost sociální,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

V rámci druhého setkání důchodové komise Toto jednání bylo věnováno zejména návrhům opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů žen. V pátek 22. března 2019 se uskutečnilo II. zasedání 

Na jednání komise byla členům prezentována analýza příčin nespravedlivé výše důchodů mužů a žen a zopakována východiska související s problematikou nerovností na trhu práce. Česká republika je na druhém nejhorším místě v EU s 21,8 % rozdílem v platech mužů a žen. Významným zdrojem rozdílů je péče o děti. Tyto nerovnosti se pak přenáší i do důchodového systému a ze dvou třetin způsobují nerovnosti v důchodech.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k diskuzi několik návrhů na řešení, jak uvedené nerovnosti snížit. Členové Komise se shodli, že by měly být více rozpracovány koncepty řešení rozdílů v důchodech mužů a žen v budoucnosti. Do příštího zasedání, které je naplánováno na 3. května 2019, budou rozpracovány následující návrhy:

  • zavedení fiktivního vyměřovacího základu za dobu péče o dítě
  • sdílení důchodových nároků partnerů (pro osoby nově vstupující do důchodového systému)
  • prodloužení vyloučené doby pro výpočet vyměřovacího základu

Ministerstvo práce se ale bude nadále zabývat také variantami řešení situace u seniorek, které jsou už nyní v důchodovém systému.

 

Zdroj: MPSV