MPSV.CZ : Mezinárodní organizace práce oslaví 100 let na Tripartitní konferenci spolupořádané MPSV

Share

Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPSV, ministerstvo, práce, sociální, podpora, SSP, důchod, důchody, rodina, zabezpečení, péče, ochrana, děti, dětí, právo, zaměstnanost, pojištění, nemoc, nemocenské, nemocenská, postižení, zdravotně, ZPS, zaměstnávání, služby, pomoc, pracovní, místa, volná, EU, ESF, fond, Equal, charta, koncepce, resort, senior, národní, plán, nezaměstnanost, dotace, úprava, zákon, zákona, vyhláška, příjmy, invalidní, ústavy, životní, úroveň, zdroje, lidský, diskriminace, žen, žena, bydlení, prevence, unie, registr, demografická, situace, minimální mzda, ministr.

Mezinárodní organizace práce (MOP) slaví 100 let. K této příležitosti se 16. 4. 2019 koná v budovách Ministerstva zahraničních věcí Národní tripartitní konference organizovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zahraničních věcí. Kromě symbolické oslavy tohoto výročí bude tématem také budoucnost práce a výzvy, které MOP sehrává při prosazování sociální spravedlnosti. Na úvod konference vystoupila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) i ministr Tomáš Petříček (ČSSD). „Bezpečnost práce a sociální spravedlnost. Tyto ideály stály za vznikem MOP už v roce 1919, a i když dnes čelíme jiným výzvám než před sto lety, je pořád důležité připomínat si význam této organizace. Československo bylo již na počátku století jedním ze zakládajících členů, a i dnes chceme patřit mezi ty, kteří pečlivě sledují, jak bude vypadat práce budoucnosti. Proto mě těší, že můžeme být spolupořadateli této akce,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Kromě připomenutí 100. výročí založení MOP bude tématem konference diskuse o hlavních výzvách pro budoucnost práce, a to jak v Českém kontextu, tak na mezinárodní úrovni. Zástupce generálního ředitele Mezinárodního úřadu práce Moussa Oumarou představí Zprávu Globální komise k budoucnosti práce z ledna letošního roku, která se věnuje zásadním změnám v současném světě práce. Kromě technologického rozvoje jde o také o záležitosti udržitelného životního prostředí a demografických změn. Ty mohou mít vliv na trh práce nejen z hlediska dostupnosti kvalifikované pracovní síly, ale také z hlediska poptávaných služeb a výrobků, a tedy i tvorby pracovních míst v odvětvích, jež byla dosud z hlediska jejich potenciálu spíše opomíjena (mj. i v tzv. pečovatelské ekonomice). Úspěšný rozvoj automatizace, robotizace a využití umělé inteligence, je podmíněn rozvojem lidského kapitálu z hlediska dovedností nabízených vzdělávacím systémem a podporou celoživotního učení. Včasná příprava a tripartitní shoda na praktickém zavádění potřebných kroků pak budou klíčové pro zvládnutí těchto výzev a zajištění budoucího hospodářského rozvoje a prosperity ve prospěch celé společnosti. Čelní představitelé zaměstnavatelů a odborů se následně budou věnovat diskuzi nad výstupy této zprávy a dalším otázkám budoucnosti práce v České republice. Parlament bude v diskusi zastoupen Ing. Radkou Maxovou, předsedkyní Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Konference také připomene a zhodnotí význam Mezinárodní organizace práce při formulování a prosazování globálních pracovních norem, při podpoře sociálního dialogu na podnikové, odvětvové i národní úrovni a napomáhání sociálnímu smíru a rozvoji. Účastníci konference si připomenou minulost MOP a význam pomoci MOP při postkomunistické transformaci Československa a ČR, ale vyjádří se také k budoucnosti MOP – co může s přihlédnutím na své dosavadní zkušenosti nabídnout pro 21. století.

 

Zdroj: MPSV.CZ