Organizace v otevřeném dopise vyzývají předsedu NRZP ČR Václava Krásu k odstoupení. Důvodem je údajné spojení se stranami, které odmítají inkluzi

Share

Organizace Rytmus o.p.s. a DownSyndrom CZ hájící práva osob se zdravotním postižením vyzvaly v otevřeném dopise předsedu Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR) Václava Krásu k odstoupení. Důvodem je údajný záměr spojit se s nově vzniklou politickou stranou Trikolora Václava Klause mladšího. Zástupci těchto organizací a další signatáři otevřeného dopisu, mezi kterými jsou zejména rodiče dětí se zdravotním postižením, s tímto spojením razantně nesouhlasí. Důvodem je zejména to, že v programu strany Trikolora je zrušení integrace ve školách a vystupování Václava Klause ml. proti skupině osob, které obě organizace zastupují. Vadí jim také záměr tohoto uskupení zrušit v Česku úřad veřejného ochránce práv, který v současné době podle autorů dopisu kromě jiného vykonává fakticky jako jediná instituce dohled nad naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo také nad pobytovými sociálními službami a nad tím, jak jsou v nich dodržována práva lidí se zdravotním postižením.

Otevřený dopis Václavu Krásovi, předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

Vážený pane předsedo Národní rady osob se zdravotním postižením,

jako zástupci lidí s postižením, členové NRZP a rodiče dětí s postižením jsme znepokojeni  a pobouřeni Vašimi veřejnými postoji zejm. ve vztahu k právu dětí s postižením na vzdělávání.

Jak nepochybně víte, právo na vzdělání je základní právo všech dětí a rovněž Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zaručuje právo lidí s postižením na vzdělávání v běžných školách.

NRZP, jejíž jste předsedou, zastupuje práva všech osob s postižením; je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy osob se zdravotním postižením (European Disability Forum, Rehabilitation International, FIMITIC a Disabled Peoples’ International).

Obhajoba práv osob s postižením je klíčový úkol NRZP i organizací, jejichž je NRZP členem. Nepochybně i z osobní zkušenosti víte, že práva lidí s postižením je nutné hájit důsledně, neustále a bez výjimek.

Je pro nás tudíž nepochopitelné a nepřijatelné, že veřejně podporujete politickou stranu, která ve svém programu uvádí jako bod číslo 2 zrušení inkluzivního vzdělávání a rovněž zrušení institutu veřejného ochránce práv. Jsme také pobouřeni vašimi představami o tom, že by o vzdělávací cestě dětí s postižením v rámci českého školského systému měl rozhodovat někdo jiný než rodič.

Je pro nás také s podivem, jak můžete podporovat zrušení institutu ombudsmana, který v současné době kromě jiného vykonává fakticky jako jediná instituce dohled nad naplňováním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením nebo také nad pobytovými sociálními službami a nad tím, jak jsou v nich dodržována práva lidí s postižením.

Samozřejmě máte právo na své politické přesvědčení. Není to ale poprvé, kdy se vaše osobní politické preference a názory dostávají do konfliktu s vaší funkcí předsedy organizace, která by měla z principu zastupovat práva celé jedné skupiny občanů bez ohledu na jejich politické, náboženské či jiné přesvědčení.  Ale především do rozporu se základními principy, na kterých organizace, které předsedáte, stojí.  

Pokud je takto dlouhodobě vaše osobní přesvědčení v rozporu s právy osob s postižením zakotvenými v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením a s posláním NRZP, je tato situace neudržitelná, protože tím poškozujete důvěryhodnost Rady v očích těch, které hodláte zastupovat, a měl byste z této funkce odstoupit.

S pozdravem

Pavla Baxová
matka člověka s mentálním postižením a ředitelka NNO 

pavlab@rytmus.org

Vojtěch Zima 
bratr člověka s postižením, finanční manažer NNO

Dagmar Dzúrová 
matka syna se zdravotním postižením  

Hana Kubíková 
matka dítěte s mentálním postižením, předsedkyně spolku Willík – spolku pro Williamsův syndrom  

Ing. Olga Měkotová 
matka dítěte s handicapem  

Jitka Vrbková 
matka dítěte s postižením  

Soňa Tvrdoňová 
matka dítěte s Downovým syndromem, učitelka na ZŠ  

Pavlína Lžičařová 
matka postiženého dítěte  

Marcela Haufová 
matka postiženého dítěte  

Katerina Gregorova 
matka syna s postižením  

Petra Obrtalová 
matka dítěte s mentálním postižením, soc. pracovnice  

Pavlína Stehnová 
matka syna se zdravotním postižením  

David Knotek 
otec dítěte s Downovým syndromem  

Dana Kalábová 
matka syna s postižením  

Ing. Marta Rosová 
rodič syna s Downovým syndromem  

MUDr. Jan Rosa 
rodič syna s Downovým syndromem  

Bohumil Boreš 
otec dítěte se zdravotním postižením  

Ing. Gabriela Šalková 
matka dcery s postižením  

Alfred Richter 
ředitel NNO  

Lenka Hečková 
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ  

Lenka Kratochvílová 
matka syna s mentálním postižením, ředitelka NNO  

Jitka Rudolfová 
instruktorka osobní asistence, jako vozíčkářka prošla integrovaným vzděláváním  

Karel Chlouba 
člověk s postižením  

Jitka Svobodová 
vedoucí sociální služby, kamarádka mnoha lidí s postižením  

Camille Latimier 
ředitelka NNO, obhájce práv lidí s postižením  

Andrea Lexová 
matka chlapce s Downovým syndromem  

Jana Loskotová 
sociální pracovník a přítel mnoha lidí s postižením  

Terezie Hradilková 
ředitelka DZR Svojšice  

Marcela Šafránková 
matka syna s postižením  

Mgr. Jana Stamenovská 
matka dcery s Downovým syndromem integrované v běžné ZŠ

Jana Špičková  
matka dcery s Downovým syndromem

Lenka Vémolová 
matka dítěte s Downovým syndromem

Jana Houšková 
matka dcery s Downovým syndromem

Hana Uhlíková 
matka dítěte s Downovým syndromem, speciální pedagog

 

V Praze 13.6.2019

 

Dopis_Vaclav_Krasa

 

Zdroj: Down Syndrom CZ, Rytmus, o.p.s.

 

Ilustrační foto: Wikimedia Commons