Charita ČR: Politici opakovaně uvádí nepravdivé informace o domácí péči

Do sporů kolem financování domácí zdravotní péče vnášejí někteří politici opakovaně nepravdivé informace. Charita Česká republika proto několik z těch, které se objevily o víkendu, uvádí na pravou míru. Vůči nepravdivým informacím jsme se už vymezovali před dvěma týdny.

Ve víkendových zprávách se několikrát objevily nepravdivé či zkreslené informace o vývoji situace při vyjednávání mezi poskytovateli, odbory a vládou. Proto uvádíme, že Charita Česká republika spolu s Asociací domácí péče a sekcí domácí péče České asociace sester jsou tři největší organizace poskytující domácí zdravotní péči, které ještě se Sdružením majitelů a poskytovatelů domácí péče tvoří tzv. segment domácí péče. Ten vede vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a s ministerstvem zdravotnictví. Společně zastupují dvě stě subjektů, což je více než 95 % všech poskytovatelů.

Existuje zde i nepatrná část poskytovatelů, tzv. Grémium managerů agentur domácí péče, kterému odevzdalo hlas k zastupování pouhých šest subjektů (oproti 198 hlasům ostatním). Těchto šest subjektů prohlašuje, že jsou s platbami za provedené výkony od zdravotních pojišťoven spokojeni. A právě tyto poskytovatele ministr Vojtěch a nově i premiér Babiš vydávají za většinovou část poskytovatelů. Zcela v rozporu s realitou.

Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha upozorňujeme od jeho nástupu do funkce na to, že domácí zdravotní péče živoří. Nízké a často navíc regulované platby od zdravotních pojišťoven mají za následek úbytek sester. Ty, které zatím zůstávají, jsou přetížené. Pacientů přibývá, a bylo by jich ještě mnohem víc, kdyby mohli z nemocnic odejít všichni, kteří již akutní péči nepotřebují. Jenomže není, kdo by se postaral. Sestry, často vysokoškolsky vzdělané  s letitou praxí v nemocnici i v terénu, dostávají mzdu o 15 tisíc nižší, než jejich kolegyně v nemocnicích. Proto odcházejí, často i do skladů a supermarketů, kde dostanou víc. Je více než zarážející, že tento fakt nechce ministerstvo zdravotnictví slyšet, i když se v tomto směru snažíme vést déle než rok a půl řadu jednání. Jsme trpěliví, ale každá trpělivost má své meze. I sestry v domácí zdravotní péči mají nárok na spravedlivé odměňování.

Argumentace, že do zdravotnictví jde stále více peněz, je sice pravdivá, ale nikdo nezkoumá, kolik zdravotnictví skutečně potřebuje. V domácí péči prokazatelně chybí na příjmech od zdravotních pojišťoven 40 % prostředků! To je jedna miliarda korun. Otázkou je, proč se ministerstvo brání toto navýšení průhledně zakotvit do úhradové vyhlášky.

Vybrané problematické výroky a jejich korekce

Výrok 1 (první část nepravdivá, druhá matoucí):

„Takže tyhle nemocnice reprezentují jen zlomek lůžek v republice. To samé udělala Charita ČR v segmentu domácí péče, za kterou mluví náměstek hejtmana Moravskoslezské kraje za KDU-ČSL! Taky člen štábu. Další, kdo chtěl pokoutně získat něco navíc.“ Facebookový profil Andreje Babiše, 15. září 2019 (tzv. Čau lidi)

Premiér naznačuje, že podle něho menšinový vyjednavač – Charita – zablokoval jednání, a znemožnil tím ostatním poskytovatelům domácí zdravotní péče podepsat dohodu se zdravotními pojišťovnami pro rok 2020.

Fakta:

Charita Česká republika tvoří asi třetinu segmentu domácí zdravotní péče a má i třetinu hlasů při jednáních. Společně s Asociací domácí péče, Českou asociací sester – sekcí domácí péče a Sdružením majitelů a poskytovatelů domácí péče však zastupujeme přes 90 % všech poskytovatelů domácí zdravotní péče. Ve svých požadavcích jsou uvedené subjekty jednotné a změnu ve financování požadují společně.

Fakt, že jednání s premiérem Babišem byl přítomen náměstek hejtmana MS kraje Lukáš Curylo, je zcela v pořádku, neboť je souběžně také ředitelem Charity Česká republika. Mluvil z pozice ředitele Charity, nikoli náměstka kraje. Uvedené tvrzení je proto matoucí. Co je pokoutního na hájení našich zájmů, není jasné.

Výrok 2 (zavádějící):

„Přitom mně přišly dva dopisy od Grémia managerů agentur domácí péče, ve kterých její zástupci velmi oceňuji spolupráci s ministrem Vojtěchem, s úhradovou vyhláškou souhlasí a odmítají aktivity krizového štábu!“ Facebookový profil Andreje Babiše, 15. září 2019 (tzv. Čau lidi)

Fakta: Jednotlivci nemohou určovat podmínky 90 % poskytovatelů!

Grémium managerů agentur domácí péče je velmi malý subjekt, má při vyjednávání pouze 6 hlasů. Jeho názor proto nemusí zcela vypovídat o potřebách většiny poskytovatelů služeb. Pro představu: Charita Česká republika má 70 hlasů, Asociace domácí péče 63 hlasy a Česká asociace sester 62 hlasy. Mimochodem, Grémium se vyjednávání s pojišťovnami neúčastnilo ani jednou.

 

Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdravotní péče. Zajišťuje zhruba třetinu celého segmentu. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně, dalších zhruba 500 sester poskytuje zdravotní péči v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Charita je také největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

 

Zdroj: Charita Česká republika