X
    Categories: Akce

Seminář: Zacházení s uživateli drog ve vězení

Institut pro kriminologii a sociální prevenci pořádá dne 7. listopadu 2019 od 9 hodin odborný seminář k výsledkům výzkumu zaměřeného na účinnost vězeňských terapeutických programů, které jsou realizovány na specializovaných oddílech pro odsouzené uživatele drog (viz program). Seminář se koná v konferenčním sále zotavovny Vězeňské služby ČR (Na Květnici 1105/10, Praha 4) a je určen pro odbornou veřejnost.

Přihlásit se lze (až do vyčerpání kapacity sálu), nejpozději do 20. října 2019 na emailové adrese LCerna@iksp.justice.cz.

 

Zdroj: Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)

 

ISPV: