X
    Categories: Zprávy

V roce 2018 se léčilo 7,5 tisíc uživatelů nelegálních drog

Podle Národního registru léčby uživatelů drog se v ČR v roce 2018 léčilo celkem 5 704 uživatelů alkoholu, 517 uživatelů tabáku, 437 patologických hráčů a 7 509 uživatelů nelegálních drog. Údaje o léčených klientech nahlásilo celkem 169 programů. Podle Národního registru pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství pak v tomtéž roce v důsledku předávkování nelegálními drogami zemřelo 40 lidí. Dalších 134 lidí zemřelo pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

Počet léčených uživatelů legálních a nelegálních drog v roce 2018

Alkohol 5 704
Tabák 517
Hráčství 437
Nelegální drogy 7 509
Celkem 14 167

Zdroj: ÚZIS

Dostupnost substituční léčby v České republice se zvyšuje

Postupně jsou otevírána nová specializovaná zařízení a od roku 2006 je substituce dostupná i ve věznicích. Také počet pacientů zařazených do substitučních programů postupně narůstá. Tato aktuální informace přináší informace nejen o počtu pacientů v členění podle věku, regionu, substituční látky, ale i o vybraných ukazatelích zdravotního stavu. Přináší také informace o novinkách a připravovaných změnách v oblasti substituční léčby v České republice.

Podrobnější informace naleznete na stránkách ÚZIS v tematických zprávách za rok 2018 (Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018, Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 a Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018)

 

Zdroj: ÚZIS, drogy-info.cz

 

ISPV: