Záznam z mezinárodní konference “Age-friendly cities: Města přátelská každému věku”

Institut pro sociální politiku a výzkum, z. s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy uspořádal mezinárodní konferenci “Age-friendly cities: Jak vytvářet města přátelská každému věku“. Konference se konala v pátek 29. listopadu 2019 od 09:30 do 14:00 hod. v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy.

Konference se zaměřila na využití konceptu “přátelskosti města” v oblastech, jako jsou participace, inkluze, veřejný prostor, bydlení, integrované sociální a zdravotní služby, mobilita a další.

Vystoupili na ní například emeritní profesor Malcolm Payne (Velká Británie), emeritní profesor urbánní politiky Geoff Green (Velká Británie), sociolog Ivan Gabal, socioložka Lucie Vidovićová, architektka Pavla Melková, sociální gerontolog Bernard McDonald (Irsko) a další (viz program, medailonky řečníků, událost na FB). Konferenci moderovala Lucie Vidovićová.

Prezentace z konference a záznam jsou dostupné ke shlédnutí níže.

Program
09:30 10:00 Registrace, občerstvení
10:00 10:20 Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
Petr Wija, ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s.
Milena Johnová, Radní hl. města Prahy (videozáznam)
Zahájení, úvodní slovo
10:20 10:40 Ivan Gabal, sociolog, spolupracovník IPR
Sociální dynamika Prahy: Výzvy a příležitosti pro město (videozáznam)
10:40 11:00 Geoff Green, WHO consultant for Age Friendly Cities, Emeritus Professor of Urban Policy, Centre for Health & Social Care Research, Sheffield Hallam University
Age-friendly města v Evropě (Age-friendly cities in Europe) (videozáznam)
11:00 11:20 Malcolm Payne, Emeritus Professor at Manchester Metropolitan University
Stárnutí, sociální práce a občanství (Ageing, social work and citizenship) (videozáznam)
11:20 11:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; VÚPSV, v.v.i. a Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.
Možnosti a limity měření úspěšnosti konceptu „age-friendliness“ (videozáznam)
11:40 12:00 Přestávka na občerstvení
12:00 12:20 Eva Gregorová, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Oddělení dat, analýz a evaluací, Magistrát města Brna
Age-friendly Brno: Vytváření města přátelského seniorům (videozáznam)
12:20 12:40 Pavla Melková, Fakulta architektury ČVUT
Veřejný prostor vstřícný každému věku (videozáznam)
12:40 13:00 Bernard McDonald, Irish Centre for Social Gerontology, National University of Ireland, Galway
Age-friendly města a komunity: přátelskost města z pohledu starších osob (videozáznam)
13:00 13:20 Marcela Janečková, předsedkyně Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, Praha 7, FHS UK
Integrované služby a podpora života v domácím prostředí na úrovni městské části (videozáznam)
13:20 13:40 Petr Švec, ředitel Národní síť zdravých měst (NSZM ČR)
Město pro všechny generace: Příklady dobré praxe a spolupráce (videozáznam)
13:40 13:50 Oldřich Čepelka, Fakulta humanitních studií UK Praha
Příklad dobré praxe: „Cyklorikša“ – Nová příležitost pro seniory s omezenou možností pohybu (videozáznam)
13:50 14:30 Diskuse a zakončení

logo MPSV

Konference se koná v rámci projektu „Podpora výměny nejlepší praxe a mezinárodní spolupráce při vytváření měst, regionů a venkova přátelských seniorům“ díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

 

Ilustrační foto: Eurostat