Tři varianty důchodové reformy

Po desátém jednání Komise pro spravedlivé důchody představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) spolu s předsedkyní komise Danuší Nerudovou základní principy důchodové reformy. Reforma má vytvořit spravedlivý, srozumitelný a finančně udržitelný systém důchodů. Základní architektura počítá mimo jiné se zavedením základního důchodu a posílením odměňování péče. MPSV dnes představilo tři varianty, které budou východiskem pro další politická jednání.

Mám velkou radost, že dnes můžeme představit základní architekturu navrhovaného systému. Tři varianty, které představujeme, kladou různý důraz na základní principy spravedlnosti a finanční udržitelnosti a jsem si jistá, že jsou dobrým základem pro budoucí politická jednání.“ okomentovala dnešní brífink ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Všechny dnes představené scénáře zcela  naplňují  princip  srozumitelnosti,  jsou technicky proveditelné, mohu-li tedy mluvit za odbornou stránku věci, pak jsme prozatím odvedli dobrou práci,“ doplnila předsedkyně důchodové komise    a rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Základní architektura nového systému

Návrhy představené ministerstvem práce a sociálních věcí mají stejnou základní architekturu, která odpovídá doporučením Světové banky. Stávající první pilíř se rozdělí na tzv. nultý a první pilíř. Nultý pilíř (tzv. základní důchod) bude zajišťovat minimální částku, kterou dostane ve stejné výši každý senior, který získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl důchodového věku.

První pilíř bude pracovní kariéru oceňovat stejně jako doposud, ale systém se zjednoduší. Oceňovat bude zejména vyšší příjmy a stejně tak může oceňovat delší dobu strávenou v pracovním procesu.

Nultý a první pilíř by také měly mít rozdílné zdroje financování. Nultý pilíř by měl být financován z obecných daní, zatímco první ze sociálních odvodů.

Tři varianty důchodové reformy

MPSV předkládá tři varianty reformy, které se liší finančními dopady a parametry jednotlivých použitých nástrojů. Tyto varianty nyní budou východiskem do dalších politických jednání.

  • Spravedlivá varianta Omezuje chudobu seniorů a zavádí ocenění péče jako uznání zásluhy. Předpokládá, že současně při zavedení nového důchodového systému začnou práce na přípravách změnách daňového systému.
  • Technická varianta Omezuje chudobu seniorů pouze částečně a pouze částečně také oceňuje péči. Není výhodná pro zaměstnance s dlouhými pracovními kariérami, kterými jsou zpravidla muži. Technicky překlápí stávající systém do nové architektury a do pěti let počítá s reformou daňového systému.
  • Úsporná varianta předpokládá překlopení stávajícího systému do nové architektury, a aniž předpokládá, že by se změnil daňový systém. Dosahuje snížení nákladů celého důchodového systému za cenu nižších důchodů.

Detailní srovnání tří variant a jejich nákladů naleznete níže.

„Připravili jsme tři varianty a s těmi jdeme do politických jednání, nejprve s panem premiérem a pak s dalšími předsedy politických stran. Co se týká ČSSD, tak rozhodně odmítáme návrh, který je označený jako Úsporná varianta. Ta jasně ukazuje, že ti, kteří si myslí, že k dobrým důchodům se dá prošetřit, se pletou. My budeme samozřejmě usilovat o maximální míru spravedlnosti a nepřistoupíme na žádné řešení, které by vedlo k poklesu důchodů,“ řekla ministryně Jana Maláčová. Zároveň dodala, že klíčové nyní bude zapojení ministerstva financí do příprav změn v rámci příjmové stránky reformy. V souvislosti s tím upozornila, že MF má také v komisi své zástupce.

Dřívější odchod do důchodu u náročných profesí

Součástí diskutovaných změn je také návrh na dřívější odchod do penze u náročných profesích. Na spolufinancování těchto dřívějších odchodů se bude podílet zaměstnavatel, který z náročné práce profituje.

MPSV by rádo s konkrétním návrhem přišlo v příštích měsících

 

Zdroj: MPSV