X
    Categories: Zprávy

Děti z chudých rodin dostanou v září nové školní pomůcky

Začátek školního roku a výdaje za školní pomůcky znamenají pro řadu rodin ohrožených chudobou značný problém. Díky projektu ministerstva práce a sociálních věcí najde své dětské adresáty více než 16  tisíc balíčků se základní výbavou do školy. V balíčcích děti naleznou celkem 21 položek, mezi nimiž nechybí penál, tužky, pastelky, štětce, vodové i temperové barvy, rýsovací potřeby a další pomůcky. Celková částka za pomoc dětem bude 4,4 milionu korun. Cena jednoho balíčku je 330,- Kč.

„Těm nejpotřebnějším lidem pomáhá ministerstvo pravidelně už čtvrtým rokem. Mám radost, že tento rok se nám poprvé podařilo přichystat také školní balíčky pro děti, jejichž rodiče si z finančních důvodů nemohou nákup školních pomůcek dovolit, a to i přesto, že pracují,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)

Pomůcky se k dětem pocházejícím z chudých rodin dostanou prostřednictvím desítek spolupracujících organizací, jež jsou v projektu MPSV zapojeny a dlouhodobě pomáhají rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou.

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké období a nasměrovat je k dlouhodobějšímu řešení jejich situace poskytnutím základní potravinové a materiální pomoci. Ta umožňuje naplnit základní potřeby a věnovat se komplexnějšímu řešení příčin obtížné životní situace.

Projekt “Potravinová a materiální pomoc pro nejchudší osoby II” ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od podzimu 2016. Distribuci pomoci zajišťují potravinové banky, neziskové a charitativní organizace nebo městské příspěvkové organizace. Ty distribuují mimo jiné kvalitní trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, vybrané typy textilu a základní výbavy domácnosti.

Pomoc z projektu organizace vítají i proto, že jim pomáhá navázat kontakt s cílovou skupinou a stává se tak vstupní branou k další spolupráci. Součástí činnosti jsou proto i takzvaná doprovodná opatření,  jako je sociální poradenství, zdravotní, dluhové či pracovněprávní poradenství nebo třeba pomoc při jednání s úřady.

Projekt je financován z evropských fondů, konkrétně z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP).

 

– redakčně upraveno –

 

Zdroj: MPSV

 

ISPV: