X
  Categories: Akce

Konference na téma Umírání, smrt a pohřbívání v adiktologických službách

Dne 12. listopadu 2020 se v prostorách Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Na bojišti 1660/3, Praha 2, viz mapa googlemapy.cz) uskuteční 15. ročník národní adiktologické konference. Jejím tématem bude “Umírání, smrt a pohřbívání v adiktologických službách”

Konferenci za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky organizuje SCAN, z.s. ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Konferenci bude moderovat PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Program

08:30 – 09:00  Slavnostní zahájení konference – úvodní slovo

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (ministr zdravotnictví)
 • prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA (ředitel VFN v Praze)
 • prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)

09:00 – 10:20 Přednáškový blok č. 1

 • Stárnoucí uživatelé NL a možnosti péče o ně (Pešek David, Sananim, Praha)
 • Téma vyhrazeno (Kopecký Ondřej a Rusinová Kateřina, VFN v Praze)
 • Trestněprávní odpovědnost dealera za nedbalostní způsobení smrti uživatele (Badin Jaromír, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy)
 • Spirituální péče / psychohygiena v pokročilém stádiu onemocnění v kontextu adiktologických služeb (Smejkal Jaromír, Podané ruce, Brno)

10:20 – 10:40 coffeebreak

10:40 – 12:00 Přednáškový blok č. 2

 • Fatální kombinace stimulantů – soudně lékařská kazuistika (Bazala Róbert, ÚSL 1. LF UK a VFN v Praze)
 • Role adiktologických neziskových organizací (Randák Daniel, Prevent, Strakonice)
 • Téma smrti a umírání v adiktologické terapii (Mahrová Gabriela a Danielová Pavlína – Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Bílá Voda)
 • Abúzus návykových látek pečujících osob jako rizikový faktor smrti dětí (Olecká Ivana, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín)

12:00 – 12:30 oběd

12:30 – 14:00 Přednáškový blok č. 3

 • Psychosociální podpora rodičů po smrti dítěte (Hráská Martina, Dlouhá cesta, Praha)
 • Úprava těla a balzamace zemřelého; objednání pohřbu, provozovatel pohřební služby (Rambousek Petr, PS Auriga, Litoměřice)
 • Pohřeb a sociální pohřeb (pohřeb sjednaný obcí) (Šejvl Jaroslav, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Cech hrobnický, s.)
 • Smrt uživatele NL jako náročná situace pro pomáhající profesi (Špatenková Naděžda, Psychiatrická léčebna Šternberk, Šternberk)

14:00 – 14:30 Slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron

14:30 Slavnostní zakončení konference

 

Změna programu vyhrazena

 

Zdroj: drogy-info.cz

 

ISPV: