X
  Categories: Zprávy

Sociální služby se potýkají s nedostatkem vakcín i informací

Poskytovatelé sociálních služeb nemohou náležitě očkovat své klienty a zaměstnance kvůli nedostatečnému množství očkovacích látek, potřebnému materiálu, ale i nedostatečným informacím. Vyplývá to z dotazníkového šetření Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb, zrealizovala průzkum týkající se přípravy a samotného průběhu očkování v pobytových sociálních službách (domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a odlehčujících službách pobytového typu).

Očkování začíná velmi pozvolně, zájem především ze strany klientů pobytových sociálních služeb je ale oproti celé České republice značný, nicméně 35 % z dotázaných zařízení bude očkovat nejdříve za 5 týdnů. Celkem 73 % klientů z dotázaných zařízení, která s očkováním ještě nezačala, má o očkování zájem. U zaměstnanců je zájem nižší (pouze 49 %) pravděpodobně kvůli nedostatku relevantních informací a nulové informační kampani nebo také z důvodu negativní zkušenosti s covidem-19 ve svém blízkém okolí.

Bleskového dotazníkového šetření se účastnilo celkem 283 respondentů poskytovatelů pobytových sociálních služeb. Vyplynulo z něj, že 91 % respondentů doposud nezačalo ve svých zařízeních očkovat proti covidu-19. Hlavním důvodem, proč většina zařízení s očkováním nezačala, je, že nemají k dispozici vakcínu (88 % respondentů). Dále poskytovatelé zmiňují, že jim chybí potřebné pomůcky (např. injekční stříkačky), informace k očkování nejsou vůbec či přicházejí se zpožděním, a tím poskytovatelé nemají potřebný čas na přípravu podmínek k očkování.

„Situace je regionálně odlišná, kraje nečekaly na metodické vedení a centrální informace, které zatím nepřišly nebo přišly pozdě, a připravily si vlastní plán. Co chybí, je jakákoliv informační kampaň zejména směrem k nejvíce ohroženým a zranitelným skupinám,“ uvádí Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Pouze 9 % z dotázaných poskytovatelů pobytových sociálních služeb aktuálně proti covidu-19 očkuje. Tito poskytovatelé mají průměrně proočkováno 59 % klientů a 40 % zaměstnanců. Zbývající klienti očkování odmítají, nemůže jim být vakcína aplikována z důvodu kontraindikací nebo například z důvodu hospitalizace v nemocnicích. Zaměstnanci, stejně jako klienti, odmítají očkování kvůli kontraindikacím (28 %), ale také z důvodu vlastního přesvědčení či nedostatku relevantních informací (42 %).

„Dle aktuálních informací se zájem zaměstnanců v některých zařízeních liší, roli v tom hraje i osobní a bezprostřední zkušenost. Ukazuje se, že pokud např. v daném zařízení došlo k úmrtí klientů nebo někoho z okolí zaměstnanců na covid-19, je zájem o očkování vyšší,“ dodává Jiří Horecký.

Připomínky a komentáře od respondentů:

 • Bohužel do dnešního dne nás nikdo nekontaktoval, termín očkování nedokážu sdělit.
 • Totální nepřipravenost státu.
 • K očkování v našem zařízení nemáme zatím vůbec žádné informace.
 • Náročnější administrativa stran podkladů pro očkovací tým, nejasné některé otázky k posouzení kvalifikovaných odpovědí očkovaných klientů.
 • Krajský úřad řeší postupně kroky k vakcinaci. Termín není ani na týdny dopředu znám.
 • Nemáme k dispozici jehly a injekční stříkačky.
 • Očkování proti covidu-19 nemůže PZSS provádět samo vlastní iniciativou bez asistence lékaře, který by měl celou akci zaštítit i administrativně. Stále není jasné, kdo ze zaměstnanců má přednostní právo na provedení očkování – pouze jen přímá péče bez ostatního provozního personálu. Vzhledem ke skladovacím podmínkám a účinnosti vakcíny atd. by bylo optimální, kdyby bylo očkování v PZSS prováděno ambulantními, mobilními týmy z očkovacích center.
 • Nemáme žádné informace, kdy a jak bude očkování v naší organizaci probíhat.
 • Nebyl nám prozatím stanoven žádný termín očkování. Dalším otazníkem je potřebný materiál k očkování (především jehly a injekční stříkačky). V případě, že tento materiál nebude součástí dodávky s vakcínou, nejsme schopni očkovat.
 • U uživatelů je zatím zájem o očkování jen hrubý odhad. V současné době je obcházíme a zjišťujeme jejich zájem, a proto nyní čerpáme z průběžných informací. Nejsme schopni vyplnit, kdy s očkováním začneme, protože nemáme od KÚ zatím žádné informace, kdy nám dodají vakcíny.
 • Bohužel především personál je ovlivněn rozporuplnými mediálními informacemi, pomohl by jednotný (informovaný) nesouhlas s formulací „jsem si vědom rizik neočkování se vůči zařízení, klientům“ apod.
 • Žádný termín nemáme, ani přibližný. Uvítali bychom nějaké bližší informace – očkování těch, co již covid-19 prodělali, které diagnózy jsou kontraindikací apod.
 • U zaměstnanců je velkým problémem naprostá absence relevantních informací o vakcíně, a to kvůli nulové informační kampani. Obzvlášť v porovnání s velmi potentní základnou šiřitelů fake news, hoaxů a konspiračních teorií. A dále chybí pokyn, jaká opatření se budou týkat očkovaných vs. neočkovaných pracovníků, což by mohlo také motivovat.
 • Prozatím jsme krajskému koordinátorovi zaslali prvotní informace o předpokládaném počtu, postrádáme podrobnější informace pro pracovníky a klienty, neznáme řadu odpovědí na otázky – např. očkování u osob s omezenou způsobilostí nebo osob bez opatrovníka, který však není schopen posoudit situaci.
 • Problém je hluboká neznalost lidí, nulová kampaň, nulová informační podpora směrem přímo k našim zaměstnancům, málo času na přípravu (sdělení termínu v pátek večer a v úterý už očkování), etické problémy, kdy lucidní klient chce očkovat, rodina to neguje a vyhrožuje.

Vybrané výstupy dotazníkového šetření APSS ČR

Všechny grafy můžete stáhnout zde.

Zdroj: APSS ČR

 

ISPV: