X
    Categories: Zprávy

Analýza OECD: Vlády musí přijmout další opatření na podporu pracovních míst pro starší pracovníky

Podle nové publikace OECD “Working Better with Age” (“Pracovat lépe s věkem / Lepší práce ve vyšším věku”) musí vlády v reakci na rychlé stárnutí populace podporovat lepších pracovních příležitosti pro starší osoby, aby ochránily životní úroveň a udržitelnost veřejných financí.

Podle projekce v analýze OECD, která vychází ze současných údajů o odchodu z trhu práce, počet ekonomicky neaktivních lidí ve věku 50+ v poměru k zaměstnaným osobám vzroste v OECD v průměru o 40 % ze 42 na 100 pracovníků v roce 2018 na 58 na 100 pracovníků v roce 2050.

V některých zemích, jako je Itálie, Řecko a Polsko, by do roku 2050 mohlo být podle OECD ekonomicky neaktivních straších osob stejně nebo více než ekonomicky aktivních (viz vybrané údaje z publikace níže).

Oddálením průměrného věku, ve kterém starší pracovníci opouštějí trh práce, a snížením rozdílu v zaměstnanosti žen a mužů lze růst tohoto poměru snížit na 9 %.

„Skutečnost, že lidé žijí déle a mají lepší zdraví, je úspěchem, který je třeba oslavovat,“ uvedl ředitel OECD pro zaměstnanost, práci a sociální věci Stefano Scarpetta při zveřejnění publikace v Tokiu.

“Rychlé stárnutí populace však bude vyžadovat společná politická opatření na podporu aktivního stárnutí, aby se vyrovnaly jeho potenciálně závažné důsledky pro životní úroveň a veřejné finance”, dodal Scarpetta.

Zpráva zdůrazňuje, že v některých zemích OECD došlo k velkému pokroku v podpoře starších pracovníků a prodloužení doby zaměstnání do věku 65 a více let. Nicméně prakticky ve všech zemích OECD je skutečný věk, kdy starší lidé opouštějí trh práce, stále nižší než před 30 lety, a to i přesto, že se zvýšil počet zbývajících let života. Příčinou je podle OECD kombinace špatných pobídek k pokračování v práci i ve vyšším věku, neochoty zaměstnavatele přijímat a udržovat starší pracovníky a nedostatečných investic do zaměstnatelnosti v průběhu života.

V případě potřeby by měly být přezkoumány a novelizovány právní normy v oblasti odměňování za odpracované roky, aby se zvýšila poptávka po starších pracovnících a aby se předešlo užívání nejistých forem zaměstnání po dosažení určitého věku.

K podpoře vyšší účasti ve všech věkových skupinách je rovněž zapotřebí větší flexibility v pracovní době a obecně lepších pracovních podmínek. Například dlouhá pracovní doba může odradit některé starší lidi od delšího setrvání v zaměstnání a zabránit některým ženám, které se vracejí na trh práce po výchově dětí, v delší pracovní kariéře.

Špatné pracovní podmínky v mladším věku mohou vést ke špatnému zdravotnímu stavu a dřívějšímu odchodu do důchodu ve vyšším věku.

Podle OECD je také důležité investovat do dovedností starších pracovníků. Mnoho z nich vykazuje nižší úroveň digitální připravenosti než jejich děti a vnoučata a účastní se vzdělávání v oblasti zaměstnání mnohem méně než mladší pracovníci.

„Jedním z klíčových faktorů bránících starším zaměstnancům v překlenutí rozdílu v dovednostech s mladšími zaměstnanci je skutečnost, že zaměstnavatelé obvykle nevidí výhody investování do vzdělávání svých starších zaměstnanců,“ uvedl Stefano Scarpetta.

„Poskytování dobrých příležitostí pro pracovníky, aby mohli během pracovní kariéry zdokonalovat své dovednosti a učit se novým dovednostem, je klíčovým požadavkem pro podporu delšího pracovního života a kvalitních pracovních míst.“

Přečíst celou tiskovou zprávu.

Více informací viz o aktivitách OECD v oblasti stárnutí a politik zaměstnanosti viz: www.oecd.org/employment/ageingandemploymentpolicies.htm.

Ve spolupráci s více než 100 zeměmi je OECD globálním politickým fórem, které podporuje politiky ke zlepšení ekonomického a sociálního kvality života lidí na celém světě.

Počet neaktivních starších osob na 100 pracovníků, 2018 a 2050

Senioři (ekon. neaktivní) na 100 pracovníků % změna oproti zákl. variantě
2018 2050 (zakladní varianta) 2050 (odložený důchod) 2050 (odložený důchod a menší rozdíl mezi M/Ž) 2050 (odložený důchod) 2050 (odložený důchod a menší rozdíl mezi M/Ž)
Mexiko 20,8 37,0 31,6 21,1 -14,7 -42,9
Chile 22,2 34,2 25,2 25,2 -26,3 -26,3
Island 23,4 34,9 31,2 28,2 -10,5 -19,2
Izrael 26,5 30,1 26,3 26,3 -12,5 -12,5
Nový Zéland 26,7 37,3 32,9 30,9 -11,9 -17,1
Korea 29,7 57,7 43,8 41,7 -24,0 -27,6
Austrálie 34,6 41,3 35,7 35,1 -13,5 -15,2
Švýcarsko 35,2 48,4 38,9 38,9 -19,6 -19,6
Norsko 36,1 58,2 49,8 45,1 -14,4 -22,5
Irsko 36,6 59,2 52,6 50,3 -11,0 -15,0
Švédsko 37,8 43,9 37,6 37,6 -14,3 -14,3
Spojené státy 38,3 53,5 44,0 39,8 -17,7 -25,7
Kanada 39,0 55,1 47,3 43,6 -14,1 -20,9
Estonsko 39,1 59,5 47,5 43,0 -20,2 -27,8
Turecko 40,2 52,4 42,8 35,6 -18,3 -32,0
OECD 41,8 58,2 49,8 45,6 -14,5 -21,6
Spojené království 42,7 57,8 50,4 48,5 -12,8 -16,0
Dánsko 42,7 62,5 57,3 52,2 -8,4 -16,5
Holandsko 42,7 63,2 56,9 52,7 -10,1 -16,6
Slovensko 42,7 85,8 78,9 78,1 -8,0 -8,9
Litva 43,2 67,3 56,5 54,5 -16,0 -19,0
Česko 44,3 70,0 61,4 57,7 -12,2 -17,5
Lotyšsko 45,3 70,1 58,9 57,0 -15,9 -18,7
Japonsko 46,0 59,3 48,5 48,5 -18,2 -18,2
Lucembursko 46,5 68,5 66,5 66,5 -2,9 -2,9
Německo 47,1 65,3 57,0 57,0 -12,7 -12,7
Rakousko 48,6 72,1 66,6 64,0 -7,7 -11,2
Finsko 49,4 69,3 62,3 62,3 -10,2 -10,2
Portugalsko 49,7 84,1 71,8 71,8 -14,6 -14,6
Španělsko 51,7 88,6 84,1 84,1 -5,0 -5,0
Maďarsko 53,2 67,4 60,4 51,4 -10,3 -23,6
Slovinsko 53,7 90,8 84,4 82,0 -7,1 -9,6
Polsko 55,5 94,0 84,6 74,7 -10,0 -20,5
Belgie 58,4 81,6 77,4 76,3 -5,2 -6,5
Francie 60,3 80,5 76,2 75,5 -5,3 -6,2
Řecko 65,9 103,9 98,8 98,8 -4,9 -4,9
Itálie 68,6 105,7 94,1 87,9 -11,0 -16,9
Indonésie 14,1 27,8 22,5 17,2 -18,9 -37,9
Saudská arábie 18,7 57,5 46,7 25,9 -18,7 -54,9
Kolumbie 20,6 33,4 21,6 17,3 -35,5 -48,4
Argentina 21,5 33,6 26,0 21,0 -22,4 -37,4
Kostarika 22,2 51,1 40,8 28,8 -20,1 -43,5
Jižní Afrika 24,9 37,0 34,0 32,8 -8,0 -11,3
Brazílie 25,8 52,0 42,7 36,8 -17,8 -29,2
Čína 26,5 69,2 55,7 43,4 -19,5 -37,2
Ruský Fed. 39,9 63,5 59,0 52,7 -7,1 -17,1
Indie 44,1 65,9 58,1 39,0 -11,8 -40,8

Podíl nezaměstnaných 55–64 let na celkovém počtu nezaměstnaných, 2008 a 2018 (%)

Země 2008 2018
Turecko 3,0 6,1
Lucembursko 4,5 6,6
Mexiko 6,1 6,8
Norsko 6,5 7,2
Dánsko 11,6 9,0
Itálie 5,1 10,0
Maďarsko 6,7 10,9
Polsko 6,9 11,3
Irsko 5,4 11,3
Belgie 6,2 11,5
Rakousko 4,9 11,8
Nový Zéland 8,1 11,9
Řecko 4,9 12,1
Francie 6,2 12,2
Slovensko 6,4 12,3
Austrálie 8,4 13,0
Slovinsko 7,6 13,5
Švédsko 11,7 13,5
Chile 8,7 13,7
Izrael 10,5 13,8
Spojené království 8,3 13,8
OECD 10,3 14,1
Španělsko 7,0 14,6
Švýcarsko 12,2 14,8
Česko 12,5 15,1
Island 9,9 16,4
Portugalsko 10,8 17,0
Spojené státy 12,0 17,7
Německo 15,6 18,1
Finsko 15,0 18,2
Kanada 12,2 18,8
Korea 8,6 20,8
Lotyšsko 11,3 21,2
Estonsko 12,0 22,0
Holandsko 14,7 23,6
Litva 10,5 24,5
Japonsko 22,3 24,6
Saudská Arábie 0,1 0,2
Jižní Afrika 2,3 2,8
Indie 5,6 4,7
Čína 1,1 5,5
Indonésie 1,7 5,7
Brazílie 3,5 5,7
Ruský Fed. 6,6 9,4
Argentina 9,8 9,4

Míra zaměstnanosti, 2018
(Genderové rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů se zmenšily)

Rozdíly v zaměstnanosti žen a mužů 55-64 (Gender gap) Účast na trhu práce v roce 2018, věk 25-54
2018 2008 Změna Muži Ženy
Jižní Afrika 17,0 24,8 -7,8 83,5 69,2
Ruský Fed. 21,3 22,6 -1,3 95,0 87,6
Brazílie 28,3 29,7 -1,4 90,1 70,8
Indonésie 29,1 31,9 -2,9 96,1 61,0
Argentina 31,9 37,0 -5,1 93,5 71,9
Kolumbie 35,2 42,2 -7,0 85,5 50,3
Kostarika 40,2 50,9 -10,6 79,2 39,0
Indie 58,5 52,7 5,8 96,4 28,2
Estonsko -4,0 5,7 -9,7 93,4 83,0
Finsko -1,1 1,5 -2,6 90,8 84,6
Lotyšsko 3,2 9,0 -5,8 92,1 86,0
Francie 4,2 5,1 -0,9 92,7 83,6
Litva 4,3 13,3 -9,0 91,0 88,3
Švédsko 5,6 7,5 -1,8 93,8 89,1
Slovensko 7,5 33,5 -26,0 93,2 79,7
Norsko 8,7 10,2 -1,5 88,9 83,6
Dánsko 8,7 13,9 -5,2 89,9 83,1
Kanada 9,9 12,6 -2,6 90,8 83,2
Německo 10,0 16,6 -6,6 92,3 82,9
Belgie 10,6 16,6 -6,0 89,6 80,3
Portugalsko 10,6 16,2 -5,7 92,6 87,3
Spojené království 10,6 20,1 -9,5 92,0 80,7
Lucembursko 11,2 9,4 1,8 92,2 84,4
Slovinsko 11,2 24,2 -13,0 94,0 89,9
Island 11,3 12,8 -1,5 93,6 87,9
Spojené státy 12,1 11,2 0,9 89,0 75,3
Austrálie 12,6 17,6 -5,0 90,4 78,6
Nový Zéland 13,0 16,9 -3,9 93,1 81,9
Izrael 13,8 16,7 -2,9 86,5 79,7
Švýcarsko 13,9 17,3 -3,4 95,3 86,2
Španělsko 15,6 30,5 -14,9 91,9 81,8
Česko 17,3 28,1 -10,8 95,9 82,3
OECD 17,8 21,0 -3,3 91,5 73,5
Holandsko 18,2 22,8 -4,6 91,7 82,4
Irsko 18,5 25,8 -7,3 89,6 77,0
Rakousko 19,4 19,8 -0,3 92,1 84,8
Maďarsko 20,8 13,2 7,6 93,3 80,7
Polsko 22,0 25,1 -3,2 91,0 79,3
Itálie 22,5 22,2 0,2 88,4 67,4
Japonsko 22,8 32,0 -9,2 95,6 78,9
Řecko 24,5 32,3 -7,8 93,2 76,7
Korea 26,3 28,5 -2,1 90,7 67,4
Turecko 35,5 28,8 6,7 91,2 44,7
Chile 35,8 42,1 -6,3 91,1 69,7
Mexiko 40,2 45,9 -5,7 94,3 56,0

Míra zaměstnanosti osob 55-64 a 65-69, 2018

55-64 65-69
Island 82,4 53,6
Švédsko 81,7 24,5
Nový Zéland 79,9 44,8
Japonsko 77,0 47,6
Švýcarsko 75,6 23,1
Litva 73,8 22,3
Německo 73,6 17,1
Dánsko 73,3 19,2
Norsko 73,2 29,7
Estonsko 72,6 34,7
Holandsko 70,9 17,8
Lotyšsko 70,8 25,4
Finsko 70,3 14,4
Izrael 69,3 43,1
Korea 68,8 47,6
Chile 68,5 41,0
Spojené království 67,3 21,7
Austrálie 66,7 29,0
Kanada 66,5 26,5
Česko 66,5 14,1
Spojené státy 65,0 33,0
OECD 63,9 27,4
Irsko 63,4 23,3
Portugalsko 63,4 19,8
Španělsko 60,5 6,4
Slovenská republika 57,2 8,1
Itálie 57,0 12,7
Mexiko 56,3 38,1
Rakousko 56,2 9,5
Francie 56,0 6,7
Maďarsko 55,8 6,9
Belgie 52,6 5,3
Polsko 50,3 10,6
Slovinsko 49,5 8,6
Řecko 48,5 12,1
Lucembursko 42,0 3,4
Turecko 37,8 20,8
Indonésie 70,0 56,0
Kolumbie 66,6 43,7
Argentina 63,7 29,3
Čína 59,7 36,3
Kostarika 57,7 30,1
Brazílie 51,2 26,3
Ruský Fed. 50,8
Indie 47,9 29,2
Jižní Afrika 45,2 10,9
Saudská Arábie 43,8

Změna v míře zaměstnanosti osob 55-64 a 65-69, 2008-18 (v procentních bodech)
(Míra zaměstnanosti za poslední desetiletí výrazně vzrostla)

55-64 65-69
Island -2,3 2,8
Švédsko 8,7 7,4
Nový Zéland 6,8 12,0
Japonsko 8,2 10,4
Švýcarsko 5,4 4,3
Litva 18,4 8,2
Německo 14,9 9,4
Dánsko 13,4 7,4
Norsko 3,2 5,3
Estonsko 7,9 9,8
Holandsko 18,0 7,1
Lotyšsko 7,7 -1,6
Finsko 10,6 4,6
Izrael 7,5 17,4
Korea 7,0 4,4
Chile 9,6 5,8
Spojené království 7,5 4,4
Austrálie 7,8 7,9
Kanada 6,1 5,4
Česká republika 16,9 4,6
Spojené státy 0,4 2,3
OECD 7,6 5,1
Irsko 7,7 4,7
Portugalsko 9,1 -6,5
Španělsko 11,4 0,3
Slovenská republika 15,2 4,4
Itálie 21,5 4,9
Mexiko 1,3 -2,3
Rakousko 16,5 1,7
Francie 16,2 2,9
Maďarsko 23,3 2,2
Belgie 16,5 1,7
Polsko 17,0 1,2
Slovinsko 15,3 -0,4
Řecko 4,1 1,9
Lucembursko 6,9 1,2
Turecko 8,9 3,0
Indonésie 2,4 2,1
Kolumbie 9,6 7,2
Argentina 1,4 -0,9
Čína
Kostarika 1,3 -1,1
Brazílie -5,4 -7,6
Ruský Fed. -1,8 0,0
Indie -8,0 -10,8
Jižní Afrika 0,7 -0,5
Saudská Arábie 7,1

Rozdíly v normálním a předčasném věku odchodu do důchodu v letech 2002 a 2016, muži

2002 2016
Spojené státy 3,0 4,0
Lotyšsko 1,5 2,0
Austrálie 10,0 10,0
Kanada 5,0 5,0
Česko 3,0 3,0
Dánsko 5,0 5,0
Estonsko 3,0 3,0
Německo 2,0 2,0
Island 2,0 2,0
Japonsko 5,0 5,0
Mexiko 5,0 5,0
Norsko 5,0 5,0
Španělsko 4,0 4,0
Rakousko 3,5 3,0
Korea 5,0 4,0
Švédsko 5,0 4,0
Itálie 5,0 3,8
Švýcarsko 2,0
Belgie 5,0 3,0
Finsko 5,0 2,0
Portugalsko 10,0 6,2

Střední (mediánový) věk celkové populace, 2018 a 2050
(populace výrazně zestárne)

2018 2050
Mexiko 28,6 37,1
Izrael 29,8 30,0
Turecko 32,0 40,5
Chile 34,7 47,0
Island 36,3 44,9
Nový Zéland 36,9 43,8
Austrálie 37,3 38,6
Irsko 37,3 43,9
Spojené státy 38,2 42,3
Lucembursko 39,4 44,5
Norsko 39,5 44,7
OECD 39,8 44,5
Spojené království 40,1 43,1
Slovensko 40,2 49,6
Polsko 40,6 49,5
Švédsko 40,6 41,8
Kanada 40,8 44,0
Belgie 41,6 44,2
Francie 41,6 43,8
Dánsko 41,8 44,5
Estonsko 42,0 47,5
Česko 42,3 46,4
Švýcarsko 42,4 46,8
Korea 42,6 56,4
Maďarsko 42,6 47,8
Holandsko 42,6 46,0
Finsko 42,7 47,3
Rakousko 43,2 46,9
Lotyšsko 43,3 46,4
Španělsko 43,6 48,9
Slovinsko 43,8 48,8
Litva 43,9 50,9
Řecko 44,6 49,9
Portugalsko 44,8 52,6
Německo 46,0 47,5
Itálie 46,3 52,2
Japonsko 47,9 54,7
Jižní Afrika 27,1 33,9
Indie 27,8 38,1
Indonésie 29,3 37,4
Kolumbie 30,6 43,9
Saúdská Arábie 31,1 40,2
Argentina 31,1 38,2
Kostarika 31,4 43,2
Brazílie 32,6 43,9
Čína 37,7 47,6
Ruský Fed. 39,2 41,7

Očekávané doba života v důchodu, průměr OECD, 1970-2018
(Pozdější odchod do důchodu neznamená méně let v důchodu)

Muži Ženy
1970 10,5 14,2
1971 10,6 14,4
1972 10,7 14,6
1973 11,0 14,9
1974 11,1 15,1
1975 11,4 15,4
1976 11,5 15,6
1977 11,7 16,0
1978 11,9 16,3
1979 12,0 16,7
1980 12,4 17,1
1981 12,6 17,4
1982 13,0 17,8
1983 13,1 18,0
1984 13,4 18,4
1985 13,6 18,7
1986 13,8 18,8
1987 14,0 19,0
1988 14,1 19,2
1989 14,2 19,3
1990 14,4 19,6
1991 14,6 20,0
1992 14,9 20,2
1993 15,0 20,2
1994 15,3 20,5
1995 15,5 20,9
1996 15,7 20,9
1997 15,8 21,3
1998 15,9 21,6
1999 16,0 21,7
2000 16,3 21,9
2001 16,4 22,0
2002 16,5 21,9
2003 16,8 22,1
2004 17,0 22,1
2005 16,8 21,9
2006 16,9 21,7
2007 17,1 22,0
2008 17,1 22,0
2009 17,3 22,2
2010 17,4 22,2
2011 17,6 22,2
2012 17,6 22,0
2013 17,6 22,2
2014 17,6 22,2
2015 17,6 22,2
2016 17,6 22,2
2017 17,6 22,4
2018 17,4 22,1

Zdroj: OECD

ISPV: