X
    Categories: Zprávy

Rozdíly v minimální mzdě v zemích EU

Minimální mzda existuje ve 21 z 27 členských států EU. K 1. lednu 2021 ji nemělo 6 států EU: Rakousko, Švédsko, Finsko a Dánsko, Itálie a Kypr. Nejvyšší minimální mzda v EU je 6,6krát vyšší než nejnižší minimální mzda. Po zohlednění parity kupní síly (PPS) je podstatně menší. Po odstraněním cenových rozdílů se minimální mzda pohybovala od 623 PPS měsíčně v Bulharsku do 1 668 PPS v Lucembursku,  nejvyšší minimální mzda tak byla 2,7krát vyšší než nejnižší minimální mzda v EU. Údaje zveřejnil Eurostat (viz níže).

V roce 2018 byla minimální mzda vyšší než 60 % mediánu hrubého měsíčního výdělku pouze ve čtyřech členských státech: Francii (66 %), Portugalsku (64 %), Slovinsku (62 %) a Rumunsku (61 %). Naproti tomu minimální mzdy nižší než polovina mediánu výdělků byla v šesti členských zemích: Chorvatsku, Česku a Lotyšsku (všechny 49 %), Španělsku (44 %), Maltě (43 %) a Estonsku (42 %).

V lednu 2021 mělo deset členských států na východě EU minimální mzdu pod 700 EUR měsíčně: Bulharsko (332 EUR), Maďarsko (442 EUR), Rumunsko (458 EUR), Lotyšsko (500 EUR), Chorvatsko (563 EUR), Česko (579 EUR), Estonsko (584 EUR), Polsko (614 EUR), Slovensko (623 EUR) a Litva (642 EUR).

V pěti dalších členských státech, které se nacházejí hlavně na jihu EU, se minimální mzda pohybovala od 700 EUR do něco přes 1.100 EUR měsíčně: Řecko (758 EUR), Portugalsko (776 EUR), Malta (785 EUR), Slovinsko (1.024 EUR) a Španělsko (1.108 EUR).

Ve zbývajících šesti členských státech, které se nacházejí na západě a severu EU, byla minimální mzdy vyšší než 1.500 EUR měsíčně: Francie (1.555 EUR), Německo (1.614 EUR), Belgie (1.626 EUR), Nizozemsko (1.685 EUR), Irsko (1.724 EUR) a Lucembursko (2.202 EUR).

Pro srovnání, federální minimální mzda ve Spojených státech v lednu 2021 činila 1.024 EUR.

Rozdíly v minimální mzdě jsou menší, zohledníme-li rozdíly v cenách. Na základě posledních dostupných údajů ze čtyřletého průzkumu struktury příjmů byla v roce 2018 minimální mzda vyšší než 60 % mediánu hrubého měsíčního výdělku pouze ve čtyřech členských státech: Francii (66 %), Portugalsku (64 %), Slovinsku (62%) a Rumunsku (61 %). Naproti tomu méně než polovinu mediánu výdělků činila minimální mzda v šesti členských státech: Chorvatsku, Česku a Lotyšsku (všechny 49 %), Španělsku (44 %), Maltě (43 %) a Estonsku (42 %).

Podíl zaměstnanců vydělávajících méně než 105% minimální mzdy, říjen 2018

Země 2018
Slovinsko 15,2
Bulharsko 14,1
Rumunsko 13,3
Polsko 12,1
Francie 11,6
Řecko 8,9
Irsko 8,3
Maďarsko 7,7
Lotyšsko 7,3
Německo 6,6
Litva 6,1
Nizozemsko (¹) 6,1
Slovensko 5,7
Lucembursko 5,1
Chorvatsko 5,0
Portugalsko 4,4
Estonsko 3,6
Česko 3,1
Malta 1,8
Belgie 0,9
Španělsko 0,8

(1) V říjnu 2018 se národní minimální mzda vztahuje na zaměstnance ve věku od 22 let.

Minimální mzda jako podíl mediánu hrubých výdělků, 2018

Země Plný a částečné úvazky (%) Pouze plné úvazky (%) Rozdíl
(%)
Francie 66 65 1
Portugalsko (¹) 64 64 0
Slovinsko 62 61 1
Rumunsko 61 61 0
Bulharsko 59 58 1
Maďarsko 58 57 1
Lucembursko 57 57 0
Holandsko 57 51 6
Polsko 57 56 1
Irsko 53 51 2
Německo 52 47 5
Slovensko 52 51 1
Řecko (¹) 51 47 4
Belgie 50 47 3
Litva 50 50 0
Lotyšsko 49 47 2
Česko 49 48 1
Chorvatsko 49 49 0
Španělsko (¹) 44 41 3
Malta 43 42 1
Estonsko 42 42 0
Albánie 61 61 0
Srbsko 56 56 0

(1) Úrovně uvedené v tabulce se počítají bez 13. a 14. měsíce, aby byly konzistentní s měsíčními výdělky na základě SES 2018
Zdroj: Eurostat, průzkum struktury výdělků za rok 2018 a minimální mzdy; speciální výpočet provedený pro účely této publikace; údaje nejsou k dispozici v online databázi Eurostatu

 

Zdroj: Eurostat

 

ISPV: