Vyřadit z evidence úřadu práce ze zdravotních důvodů lze již jen na základě lékařského posudku, pouhá lékařská zpráva nestačí

Úřad práce vyřadil muže z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyhodnotil, že muž není ze zdravotních důvodů schopen spolupráce při zprostředkování zaměstnání. Stěžovatel kvůli tomuto rozhodnutí přišel následně o příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení a ocitl se prakticky bez prostředků. Úřad práce přitom své rozhodnutí opřel o jedinou větu v lékařské zprávě. Na základě podnětu tohoto stěžovatele se nám podařilo změnit praxi úřadů práce a k podobným případům by již nemělo docházet.

“Zákon sice umožňuje ukončit evidenci na úřadu práce z důvodu neschopnosti poskytovat součinnost při zprostředkování zaměstnání, takové rozhodnutí však musí být podepřeno lékařským posudkem, který takový krok odůvodní. V uvedeném případě se rozhodnutí úřadu práce opíralo pouze o lékařskou zprávu praktického lékaře. V té lékař napsal pouze to, že muž není schopen dlouhodobě žádné práce. Na dotaz úřadu práce, zda je muž schopen součinnosti při hledání zaměstnání, lékař dopsal, že toho schopen není. Na základě této odpovědi pak úřad práce muže vyřadil z evidence uchazečů o zaměstnání. Takový postup však nelze považovat za zákonný,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

“Muž však zároveň nebyl kvůli zdravotním obtížím ani uznán invalidním a vyřazením z evidence ztratil nárok na finanční podporu ze strany státu, která by mu zajistila alespoň částečně důstojnou existenci. Jak jsem dále v šetření zjistila, jednalo se o obvyklou praxi na úřadech práce. Na základě našeho šetření byla ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí změněna příslušná metodika a v budoucnu již nebude možné, aby byli uchazeči vyřazováni bez patřičného lékařského posudku, který má všechny náležitosti stanovené zákonem. Jsem velmi ráda, že se tuto praxi podařilo změnit, a věřím, že mnoha lidem ulehčí život,” uzavírá zástupkyně ombudsmana.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv