Počet kuřáků v Česku dále klesá. Přibližujeme se k západním zemím, říká adiktolog

V Česku se daří dlouhodobě snižovat počty kuřáků a vytvářet zdravější prostředí pro odvykání. Loni podle čerstvých dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouřilo 23 % osob starších 15ti let, což představuje pokles o téměř 2 procenta (25 % v roce 2019).

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové k poklesu počtu kuřáků pomohlo mimo jiné zavedení protikuřáckého zákona, lepší prevence, vyšší zdravotní gramotnost i změny v životním stylu Čechů a Češek. Češi podle ní reagují na informace o rizicích kouření, počet kuřáků se tak dlouhodobě snižuje.

Ty, kterým se zatím nepodařilo s kouřením skoncovat, vyzvala aby se nevzdávali. „V Česku máme už přes 40 specializovaných center pro závislé na tabáku, kolem 200 lékáren poskytujících poradenství, několik mobilních aplikací a také telefonní linku pro odvykání 800 350 000, kterou využívá stále víc lidí,“ uvedla Vedralová k možnostem podpory při odvykání kouření.

V počtu kuřáků se přibližujeme západním zemím. „Postupně se přibližujeme k zemím západní Evropy, kde už kouří jen velmi malá část populace,“ ohodnotil pokles obliby kouření adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Češi preferují klasické cigarety

Podíl jiných tabákových výrobků určených ke kouření je v porovnání nízký. Například elektronické cigarety loni užívalo necelých 5 procent Čechů a Češek.

„V porovnání s rokem 2019 došlo k více než dvojnásobnému nárůstu podílu denních uživatelů elektronických cigaret u nejmladší věkové skupiny 15-24 let. Dvě pětiny uživatelů elektronických cigaret také uvádí, že kouří současně i klasické cigarety, čtvrtina uživatelů jsou bývalí kuřáci klasických cigaret a třetina (34 %) uživatelů před užíváním elektronických cigaret nikdy nekouřila. V roce 2019 tuto skutečnost uvedlo jenom 17,3 procent uživatelů elektronických cigaret,“ upozornila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Marie Nejedlá.

Zahřívané tabákové výrobky v současné době užívají zhruba 4 % dotázaných. „V porovnání s rokem 2019 (3,2 %) můžeme pozorovat mírný nárůst,“ dodává Nejedlá.

V nikotinovém sáčku je 5 až 50 krát více nikotinu než v cigaretě, užívají je zejména nejmladší ve věku 15-24 let

Loni byla do dotazníku poprvé zařazena otázka mapující užívání nikotinových sáčků (snus). Z výsledků vyplývá, že tyto výrobky užívá 1,7 procent respondentů, přičemž 0,6 procent denně; více muži než ženy. Nejvyšší zastoupení uživatelů je v nejmladší věkové skupině 15-24 let (6,3 %), kde nikotinové sáčky denně užívá 3,7 procent respondentů.

„Nové produkty obsahující nikotin představují výzvu pro prevenci, léčbu i politiku kontroly tabáku. Výzkum potvrdil, že elektronické cigarety, zahřívaný tabák i nikotinové sáčky jsou nejatraktivnější pro mladé lidi. Tato skupina je současně nejvíce ohrožena rozvojem závislosti,“ doplňuje Adam Kulhánek. Za pozornost stojí, že obsah nikotinu v běžné cigaretě se pohybuje od 0,3 mg (tzv. „slimky“) až do zhruba 1 mg, zatímco nikotinové sáčky dostupné na českém trhu obsahují v jednom kusu zhruba 5 až 50 mg nikotinu.

Závislost na nikotinu se u dětí a mladých lidí vytváří až sedmkrát rychleji

Závislost na nikotinu se u dětí a mladých lidí do 25 let vytváří až sedmkrát rychleji než u dospělých. Podle Vedralové je klíčové, aby lidé věděli o všech rizicích užívání tabákových i nikotinových výrobků, a naučili se rozklíčovat reklamy na tyto výrobky cílené tabákovými společnostmi především na sociálních sítích. Na rizika užívání alternativních tabákových výrobků Vedralová podle svých slov upozorňuje dlouhodobě.