X
    Categories: Zprávy

Staňte se zaměstnavatelem přátelským k pečujícím a získejte první ocenění za rok 2021

Hledají se zaměstnavatelé aktivně pomáhající těm svým lidem, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s organizací Byznys pro společnost vyhlašují nultý ročník ceny „Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím (Caregivers Friendly Employers 2021)“. Zaměstnavatelé se mohou přihlásit do 30. června 2021 na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz.

Vyhlášení ceny bylo inspirováno zkušenostmi z poradny „Starám se a pracuji“ pro neformálně pečující, kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Ocenění se dostane zaměstnavatelům, kteří vytvářejí pracovní prostředí vstřícné vůči neformálně pečujícím. Zúčastnit se jí mohou soukromí i veřejní zaměstnavatelé.

Smyslem ceny ‚Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím / Caregivers Friendly Employers 2021‘ je napřít pozornost všech českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt.

“Hledáme zaměstnavatele aktivně vytvářející podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,” představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost, největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání v Česku.

Dvě třetiny neformálně pečujících jsou ženy ve věku 35 až 64 let

Tzv. neformálně pečující se starají o své blízké – nejčastěji partnery, rodiče, děti a příbuzné – z důvodu nemocí stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Bezmála dvě třetiny těchto neformálně pečujících jsou přitom ženy ve věku 35 až 64 let.

„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ uvádí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Letošní nultý ročník bude podle organizátorů specifický. „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.

Z přihlášených zaměstnavatelů organizátoři sestaví vůbec první národní seznam zaměstnavatelů přátelských vůči neformálně pečujícím („Caregivers Friendly Employers“).

Zaměstnavatelé se budou ucházet o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na každoroční konferenci Fórum rodinné politiky, která letos proběhne 7. září 2021 v Praze.

ISPV: