X
    Categories: Zprávy

Polsko: Oběti znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020

Statistický úřad Polska zveřejnil údaje o počtu obětí znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020. Vybrané údaje uvádíme níže.

Oběti znásilnění a domácího násilí v letech 2013 až 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
domácí násilí (článek 207 trestního zákoníku) 22 461 23 215 19 237 19 615 21 163 20 572 24 256 21 887
ženy 17 535 18 410 15 219 15 644 16 905 16 434 19 515 17 226
do 16 let 2 5 89 1 198 1 438 1 434 1 877 1 554
od 17 do 20 let 1 1 41 635 703 673 968 654
od 21 do 24 let . 2 44 618 682 686 880 681
od 25 do 29 let 2 4 75 910 1 086 1 062 1 461 1 106
od 30 do 49 let 11 16 392 5 749 6 694 6 440 7 570 6 878
neznámý/nezjištěný 17 513 18 370 14 213 1 080 6 10 . 6
50 let a více 6 12 365 5 454 6 296 6 129 6 759 6 347
muži 4 404 4 575 3 860 3 955 4 252 4 134 4 720 4 660
do 16 let 6 2 104 1 365 1 593 1 581 1 837 1 774
od 17 do 20 let . . 26 357 409 373 387 383
od 21 do 24 let . 2 13 230 235 218 243 237
od 25 do 29 let . . 22 169 185 194 201 183
od 30 do 49 let 1 . 42 505 561 529 643 629
neznámý/nezjištěný 4 396 4 569 3 586 294 2 2 . .
50 let a více 1 2 67 1 035 1 267 1 237 1 409 1 454
neznámý 522 230 158 16 6 4 21 1
do 16 let . . 1 5 6 4 20 .
od 17 do 20 let . . . . . . . .
od 21 do 24 let . . . . . . . .
od 25 do 29 let . . . . . . . .
od 30 do 49 let . . . 1 . . . .
neznámý/nezjištěný 522 230 157 10 . . . 1
50 let a více . . . . . . 1 .
znásilnění (článek 197 trestního zákoníku) 1 403 1 358 1 263 1 476 1 348 1 415 . 1 096
ženy 1 288 1 249 1 168 1 371 1 240 1 305 . 1 004
do 16 let 1 3 38 249 261 303 . 257
od 17 do 20 let . . 28 161 196 198 . 130
od 21 do 24 let . . 31 152 163 140 . 113
od 25 do 29 let . . 21 146 160 158 . 115
od 30 do 49 let 1 . 49 401 356 409 . 288
neznámý/nezjištěný 1 286 1 244 984 173 1 2 . .
50 let a více . 2 17 89 103 95 . 101
muži 89 95 90 100 103 109 . 92
do 16 let . . 2 47 57 61 . 65
od 17 do 20 let . . 3 7 12 17 . 11
od 21 do 24 let . . . 1 7 6 . 1
od 25 do 29 let . . 2 1 5 5 . 2
od 30 do 49 let . . 1 26 14 15 . 9
neznámý/nezjištěný 89 95 82 13 . . . .
50 let a více . . . 5 8 5 . 4
neznámý 26 14 5 5 5 1 . .
do 16 let . . . 2 5 1 . .
od 17 do 20 let . . . . . . . .
od 21 do 24 let . . . . . . . .
od 25 do 29 let . . . . . . . .
od 30 do 49 let . . . 1 . . . .
neznámý/nezjištěný 26 14 5 2 . . . .
50 let a více . . . . . . . .
znásilnění (ICCS 03011) 796 814 672 795 722 764 . 572
ženy 754 769 629 752 679 730 . 546
do 16 let 1 1 21 63 81 79 . 72
od 17 do 20 let . . 18 78 87 102 . 58
od 21 do 24 let . . 11 72 74 81 . 66
od 25 do 29 let . . 13 74 100 91 . 75
od 30 do 49 let 1 1 25 298 259 309 . 206
neznámý/nezjištěný 752 767 529 101 . 2 . .
50 let a více . . 12 66 78 66 . 69
muži 28 36 38 40 42 34 . 26
do 16 let . . . 11 15 7 . 10
od 17 do 20 let . . 1 1 4 8 . 7
od 21 do 24 let . . . . 4 2 . .
od 25 do 29 let . . 1 . 3 3 . 1
od 30 do 49 let . . 1 20 9 10 . 6
neznámý/nezjištěný 28 36 35 5 . . . .
50 let a více . . . 3 7 4 . 2
neznámý 14 9 5 3 1 . . .
do 16 let . . . 1 1 . . .
od 17 do 20 let . . . . . . . .
od 21 do 24 let . . . 1 . . . .
od 25 do 29 let . . . . . . . .
od 30 do 49 let . . . . . . . .
neznámý/nezjištěný 14 9 5 1 . . . .
50 let a více . . . . . . . .

Statistické pojmy a definice:

Znásilnění (článek 197 trestního zákoníku) přimět jinou osobu k pohlavnímu styku, k jinému sexuálnímu aktu nebo k provedení takové činnosti.

Domácím násilím (§ 207 trestního zákoníku) se rozumí fyzické nebo psychické týrání osoby blízké nebo jiné osoby setrvávající v trvalém nebo přechodném vztahu závislosti na pachateli, na nezletilé osobě nebo osobě bezmocné z důvodu jeho/jejího psychického nebo fyzického stavu.

Poškozenou(poškozeným) je fyzická nebo právnická osoba, jejíž právní zájem byl trestným činem přímo porušen nebo ohrožen.

Je-li poškozený nezletilý nebo osobně nebo částečně nezpůsobilý, vykonává jeho práva zákonný zástupce nebo osoba, v jejíž trvalé péči oběť zůstává.

Pokud je poškozený, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, bezmocný, může jeho práva uplatnit ten, v jehož péči oběť zůstává.

Frekvence zveřejňování údajů: ročně.

Dostupné časové řady: 2013-2020.

Disagregace: Polsko; druh trestného činu, pohlaví, věkové skupiny

Doplňující metodické poznámky:  Od roku 2015 není sběr dat povinný. Procento obětí znásilnění a domácího násilí bylo vypočteno jako poměr počtu obětí k počtu obyvatel k 30. červnu daného kalendářního roku.

Zdroj dat: Datové sady KSIP – registr Národního policejního ředitelství; výsledky průzkumů Statistického úřadu Polska

Zdroj: Polský statistický úřad

ISPV: