X
    Categories: Zprávy

Počet stotisícových měst v Česku se snížil, vypadla z nich Olomouc

Největší absolutní přírůstek obyvatel zaznamenala loni Praha, k nejvyššímu úbytku pak došlo v Ostravě. Nejvíce obyvatel, po nejlidnatější Praze (1,28 milionu), mělo Brno (379 tisíc), Ostrava (280 tisíc) a Plzeň (169 tisíc). Více než stotisícovou populací disponovala ještě Liberec (103 tisíc). Oproti stavu z roku 2020 vypadla z této skupiny Olomouc, které k dané hranici chybělo 504 obyvatel. Na konci loňského roku mělo Česko 608 měst, tj. obcí s působností městského úřadu nebo magistrátu.

„Praha je městem s nejvyšším celkovým přírůstkem obyvatel, jen v roce 2021 v ní přibylo 15 993 osob,“ uvádí Jan Bílík z oddělení demografické statistiky ČSÚ. K nejvyššímu celkovému úbytku obyvatel došlo v roce 2021 v Ostravě (−2 474), ve vztahu k velikosti populace pak ve městě Janské Lázně (−3,6 %, absolutně úbytek 24 osob).

Méně než 1 000 obyvatel pak mělo v Česku celkem 33 měst. Podle počtu obyvatel patřila k 31. prosinci 2021 mezi naše nejmenší města Přebuz (okres Sokolov, 77 obyvatel), Loučná pod Klínovcem (okres Chomutov, 135 obyvatel) a Boží Dar (okres Karlovy Vary, 227 obyvatel).

Téměř stovku demografických ukazatelů z městské statistiky přináší v časové řadě za roky 2012—2021 nově zveřejněná publikace Demografická ročenka měst.

Publikace obsahuje mimo jiné data o věkové struktuře populace, počtu sňatků, rozvodů, narozených i zemřelých, ale také o počtu přistěhovalých, vystěhovalých a migračním i celkovém přírůstku.

ISPV: