ČSÚ vydal statistickou ročenku Česka za rok 2021

Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku ČR 2022, která přináší komplexní pohled na rok 2021. Ten byl, podobně jako rok předchozí, ovlivněn pandemií covidu-19. Uskutečnilo se v něm také sčítání lidu, domů a bytů, jež u nás probíhá pravidelně již od roku 1869. Ke konci roku 2021 mělo Česko 10,517 milionu obyvatel, Praha 1,275 milionu obyvatel.

Populační vývoj

V roce 2021 zemřelo o 28,1 tisíce více osob, než kolik se živě narodilo dětí. Jednalo se tak o nejhlubší přirozený úbytek v historii Česka od roku 1918.

Počet zemřelých byl nejvyšší od konce druhé světové války, přičemž v porovnání s průměrem let 2015–2019 byl vyšší o čtvrtinu.

Zahraniční stěhování zaznamenalo kladný výsledek ve výši 50,0 tis. osob, nejvyšší od roku 2009.

Ročenka obsahuje také základní výsledky Sčítání 2021, ze kterých vyplývá, že v ČR za deset let (oproti sčítání v roce 2011) přibylo 87,6 tisíce obyvatel. Průměrný věk populace se zvýšil o 1,7 roku.

Počet dětí se zvýšil o 13,6 %, seniorů však přibylo téměř o třetinu (o 30,6 %).

Zotavování ekonomiky

Z ekonomického pohledu pokračoval v roce 2021 proces zotavování hospodářství po pandemickém propadu a hrubý domácí produkt vzrostl o 3,5 %. Po odeznění restrikcí v oblasti obchodu a služeb se však projevily problémy s nedostatkem součástek, které zejména ve druhé polovině roku brzdily průmysl, především pak výrobu motorových vozidel. Ostatním odvětvím průmyslu se ale většinou dařilo a příznivě se vyvíjela i většina služeb.

Ve druhém pololetí zintenzivnil v celé ekonomice cenový růst. Celková bilance zahraničního obchodu se zbožím za rok 2021 skončila schodkem 9,0 miliardy Kč ve srovnání s přebytkem 179,9 miliardy Kč v roce 2020. Za dovoz ropy a zemního plynu byla v roce 2021 vynaložena přibližně dvojnásobně vyšší částka oproti roku 2020, a to zejména v důsledku růstu cen na světových trzích.

Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o 30. svazek této edice. Publikace vychází v uživatelsky přívětivějším, větším formátu, obsahuje i nové grafické prvky a zvýšila se její barevnost.

Zdroj: ČSÚ