X
    Categories: Zprávy

Do připomínkového řízení míří návrh zákona o podpoře bydlení. Má sjednotit podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení v obcích

Návrh nové legislativní normy společně připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.  Cílem zákona je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o třetinu ze současných asi 154 tisíc (viz infografika). Důrazem na prevenci má podle předkladatelů dojít k razantnímu snížení nákladů státu, které jsou s bytovou nouzí spojeny. Finální návrh zákona chtějí resorty předložit vládě letos v listopadu. S jeho účinností se zatím počítá od roku 2025.

Obcím má norma zajistit dlouhodobé a předvídatelné financování opatření na řešení bytové situace jejich obyvatel. Návrh má také výrazně omezit obchod s chudobou a množství dětí, které kvůli nevyhovujícímu bydlení končí každý rok ve státní péči.

Cílem návrhu zákona zveřejněného na stránkách Úřadu vlády  je “nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude spolu s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení”.

Přípravu nového zákona avizovalo několik předcházejících vlád, nikdy ale nedošlo k jeho přijetí. Z výzkumu veřejného mínění, který loni vypracovala výzkumná společnost STEM/MARK pro MPSV, přitom vyplývá, že by ho uvítalo více než 84 % občanů.

„Je to už od 90. let určitý dluh státu vůči lidem. To, že stále nemáme legislativu vztahující se k podpoře v bydlení, je v rozporu s různými mezinárodními závazky České republiky, jak nedávno upozornil i Ústavní soud,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Předcházet ztrátě bydlení se vyplatí

Návrh klade důraz na prevenci ztráty bydlení. Předcházení problémům spojeným se ztrátou bydlení je pro veřejné rozpočty výrazně levnější, než jejich následné řešení. Podle vládního analytického útvaru by měly náklady zákona pro státní rozpočet poměrně rychle klesat. Už v pátém roce po zavedení by se měly vyrovnat vyčísleným úsporám 1,4 miliardy korun, které přijetí návrhu přinese (viz prezentace k návrhu zákona).

Prevence problémů spjatých s řešením bytové nouze navíc veřejným rozpočtům ušetří další těžko vyčíslitelné náklady například v oblastech kriminality, nezaměstnanosti, nedokončeného vzdělání nebo závislostí. Vyplývá to i ze zahraničních zkušeností například ve Velké Británii, Německu, Španělsku a dalších nejen evropských zemích.

Kontaktní místa pro bydlení ve spádových obcích

V obcích s rozšířenou působností mají podle návrhu zákona vzniknout “kontaktní místa pro bydlení”. Lidem v bytové nouzi po zhodnocení jejich konkrétní situace doporučí vhodná podpůrná opatření včetně možnosti zprostředkovat nájemní byt. V případě potřeby také dostanou podporu sociálních pracovníků, aby si bydlení udrželi.

Zároveň kontaktní místa pomohou těm, kterým ztráta bydlení teprve hrozí. Patří mezi ně například rodiny s malými dětmi, senioři a samoživitelé nebo lidé, kteří mají nadměrné náklady na bydlení, případně trpí energetickou chudobou.

“Tato skupina dnes zahrnuje asi 1,3 milionu osob a zvětšuje se. Na kontaktních místech budou moci občané získat i specializované poradenství k programu Nová zelená úsporám LIGHT, o který je velký zájem z řad zranitelných občanů. Už teď díky tomu pomáháme občanům při rekonstrukcích vedoucích k úsporám a tedy udržitelnosti nákladů na bydlení,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Sjednocení podpory v bydlení v rámci území ČR

Kontaktní místa pro bydlení budou také pravidelně mapovat bytovou situaci v území. Díky získaným datům poté bude možné lépe nastavit různé investiční programy na opravy nebo budování bytového fondu obcí. Podobná kontaktní místa už v ČR úspěšně fungují zhruba v deseti větších městech a v rámci projektů MPSV. Případné přijetí zákona by znamenalo sjednocení podpory v bydlení na celém území země. Obce by tím získaly jistotu dlouhodobého a předvídatelného financování svých aktivit v této oblasti.

Nástroje, které zákon nabízí
I. Kontaktní místa pro bydlení na obcích na každém ORP
  • Základní a specializované poradenství, posouzení bytové nouze a návrh podpory, koordinace, kontrola a sběr dat – fungují preventivně
  • Vzor – Velká Británie, v ČR již v cca 10 městech (Praha a 6 městských částí, Plzeň, Liberec, Most, Brno, Jihlava, Písek, Ostrava, České Budějovice)
II. Systém garancí (pro soukromé majitele bytů) a kompenzací (pro obce pronajímající byty v rámci obecního podporovaného bydlení)
  • Motivace zvýšit nabídku nájemních bytů na trhu, které budou dostupné ohroženým skupinám
  • Kompenzace i pro obce za volitelné využití obecních bytů v systému
  • Vzor – Belgie a Francie, v ČR např. Ostravsko, Most, Praha, Ústí nad Labem, Plzeň aj.
III. Asistence v bydlení (podpora nájemníků v bytech)
  • Nezbytné pro prevenci ztráty bydlení, minimalizaci rizik pro majitele bytů i sousedy

Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

ISPV: