Inclusion Europe: Mnoho lidí s mentálním postižením stále žije ve “škodlivé” ústavní péči a má omezené právo volit

Podle evropské zprávy o životě a právech osob s mentálním postižením  zhruba 700.000 lidí stále žije ve “škodlivé segregované” institucionální péči. Upozornila na to organizace Inclusion Europe. Podle ní je problémem i situace rodin, které pečují o své blízké s mentálním postižením. Těm se podle zprávy nedostává potřebné pomoci od státu a veřejných resp. sociálních služeb. V celkovém hodnocení inkluze lidí s mentálním postižením a jejich rodin se Česko nachází v žebříčku 29 zemí v druhé polovině. Zprávu “Inclusion indicators” organizace představila koncem listopadu 2023 v Evropském parlamentu.

„Navzdory tomu, že se tyto země zavázaly k respektování práv a začleňování osob se zdravotním postižením, upírají jim dobrý život a jejich základní práva”, říká Jyrki Pinomaa, prezident Inclusion Europe a otec dvou dospělých synů s postižením.

Polovina hodnocených zemí pak některým lidem s mentálním postižením omezuje právo volit. Česko je jednou z nich.

Nemožnost rozhodovat o svém životě

Ve 26 z celkového počtu 29 hodnocených zemí může být podle Inclusion Europe osoba s mentálním postižením zbavena způsobilosti k právním úkonům a nemůže rozhodovat o svých vlastních penězích, o tom, kde bude žít nebo s kým se vdají/ožení. V sedmi zemích nemohou lidé s ustanoveným opatrovníkem vůbec volit. V 15 zemích mají lidé s intelektovým postižením omezenou možnost kandidovat ve volbách. Pouze 5 zemí plně respektuje volební právo a zpřístupňuje hlasování. To je podle Inclusion Europe dokladem vážného porušení lidských práv chráněných Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením (UN CRPD).

Česko v druhé polovině z 29 zemí

V celkovém hodnocení inkluze lidí s mentálním postižením a jejich rodin se Česko nachází v druhé polovině z 29 zemí.  
Zhruba 12 tisíc osob v ČR žije v “zastaralé a škodlivé” ústavní péči. Drtivá většina péče je poskytovaná rodinami, “aniž by se jich někdo ptal nebo jim pomohl”. Plán na deinstitucionalizaci má podle analýzy 16 zemí.

Dobré hodnocení dosáhlo Česko ve vzdělávání. Mírná většina dětí s mentálním postižením je v běžných školách. I přístup ke zdravotní péči je hodnocen pozitivně.

Velmi špatná je situace v oblasti bydlení a zaměstnání. Drtivá většina dospělých s mentálním postižením žije v domácnosti s rodiči, odkázaní na jejich péči, nebo v ústavech. To není dobré ani pro lidi s postižením, ani pro rodinné pečující.

V Česku chybí množství veřejných služeb, které by adekvátně podporovaly lidi s mentálním postižením žít samostatně a bez závislosti na rodině.

Česko také patří k zemím, kde má placenou práci pouze mizivá část lidí s mentálním postižením.

V zemi s letitým nedostatkem pracovní síly je přehlížení lidí s mentálním postižením málo pochopitelné. Obdobně vyloučení zejména žen z trhu práce kvůli výše zmíněnému nedostatku podpůrných služeb.

Celkově Česko v hodnocení získalo 4,3 bodů z 10 možných. Patří tím mezi horší polovinu z 29 hodnocených zemí.

Vzdělávání a zaměstnanost

Podle údajů  Inclusion Europe běžné školy navštěvuje 1,1 milionu dětí s mentálním postižením. To jim umožňuje vyrůstat po boku svých spolužáků bez zdravotního postižení, rozvíjet důležité dovednosti a být součástí komunity. Přesto se zhruba 700.000 dětí s mentálním postižením vzdělává ve speciálních školách, a jsou tak připraveny o pozitivní vliv inkluzivního vzdělávání. Zhruba 20.000 dětí s mentálním postižením nedostává vůbec žádné vzdělání.

Co se týče zaměstnanosti, která je jednou ze sedmi hodnocených oblastí (viz níže), placené zaměstnání má méně než 10 % lidí s mentálním postižením. V 17 zemích mohou lidé s mentálním postižením přijít o dávky z důvodu pracovní aktivity.

Rodiny a osoby pečující o blízké s mentálním postižením, většinou ženy, jsou v důsledku nedostatečné podpory nuceni opustit zaměstnání a zůstávají doma s postiženým členem rodiny. Vzhledem k nedostatku pracovníků v různých sektorech by přitom v řadě zemí Evropy mohly společnosti těžit ze zapojení lidí s mentálním postižením a jejich rodin na trh práce.

Hodnocení indikátorů inkluze bude každoročně aktualizováno

Státy podle Inclusion Europe nedostatečně monitorují situaci osob s mentálním postižením. Organizace se proto rozhodla zmapovat údaje o životě osob s mentálním postižením v jednotlivých zemích. Inclusion Europe bude zprávu aktualizovat každý další rok, aby bylo možné porovnat vývoj.

Informace ve zprávě pocházejí od členských organizací Inclusion Europe z 29 zemí, z nichž 23 jsou členy EU. Organizace tak zastupuje 20 miliónů lidí s mentálním postižením a jejich rodinných příslušníků.

Zpráva se zaměřuje na 7 oblastí důležitých pro lidi s mentálním postižením a pečující rodiny: 1) Právo rozhodovat se a právo volit, 2) Právo žít nezávisle a být součástí komunity, 3) Bydlení a podpora, 4) Vzdělávání, 5) Zaměstnanost, 6) Péče o zdraví a zdravotní péče a 7) Zastoupení ve veřejných organizacích.

Ke stažení:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.