Institut

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. je kultivace odborné a veřejné diskuse o významných tématech sociální politiky, jejích cílech a opatřeních, dále realizace a podpora výzkumu a vzdělávání v jednotlivých oblastech sociální politiky (sociální služby, dlouhodobá péče, trh práce, vzdělávání, rodinná politika, bytová politika a další.

Institut podporuje sdílení zkušeností a dobré praxe na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni s cílem přispět ke zvýšení kvality a odbornosti podkladů pro formulaci, naplňování a hodnocení sociální politiky.

V rámci své činnosti se zaměřuje na srovnávací, sociodemografické a regionální analýzy, pořádání odborných seminářů a konferencí, vydavatelskou a publikační činnost a další.

 

Institut se zaměřuje mimo jiné na:

  • vzdělávání a edukační činnost
  • zpracování analýz a výzkumu
  • analýzy veřejných politik a jejich dopadu
  • sociodemografické a regionální analýzy
  • informační, poradenské a konzultační činnosti
  • popularizaci a medializaci výsledků výzkumu
  • pořádání seminářů a konferencí
  • publikační a vydavatelskou činnost