X

Dávky

Česko dává na rodinnou politiku dvakrát menší podíl HDP než Dánsko nebo Německo

Členské státy EU-27 daly v roce 2017 celkem 301 miliard EUR na rodinné dávky (2,3 % HDP EU). To představovalo…

Šimůnková: Stát sice nabízí příspěvek na dojížďku, ale žádosti formalisticky odmítá

Lidé v evidenci úřadu práce mohou žádat o příspěvek na dojížďku, pokud si najdou práci jinde než v místě bydliště. Stát tím podporuje nezaměstnané,…

O mimořádnou okamžitou pomoc lze žádat i opakovaně

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP).…

Ošetřovné: Nejčastější dotazy a chyby při vyplňování

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy…

Kvůli ošetřovnému není třeba jít na úřad. Stačí vyplnit žádost a předat ji zaměstnavateli

Rodiče dětí mladších 10 let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě…

Česko dává na sociální ochranu menší podíl HDP než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko

Sociální ochrana představovala v roce 2018 ve všech členských státech EU nejdůležitější oblast veřejných výdajů. Poměr vládních výdajů na sociální…

Zvýšení příspěvku na živobytí u dietního stravování

Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální dietu a jsou v hmotné nouzi, vzniká v souladu se zákonem o…

Životní minimum pro jednotlivce se od dubna zvýší na 3 860 Kč, existenční minimum na 2 490 Kč

Vláda schválila zvýšení částek životního a existenčního minima od 1. dubna 2020 o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se…

STAN: Stát by měl začít pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi již od narození

Vláda se staví neutrálně k návrhu hnutí STAN, aby stát více pomáhal rodinám s handicapovanými dětmi již před dosažením věku…