X

Dlouhodobá péče

COVID-19 in long-term care: Impact, policy responses and challenges

Analýza prezentovaná v této zprávě popisuje dopady COVID-19 na dlouhodobou péči v zemích OECD, zejména počet nakažených a úmrtnost příjemců…

Slovensko novelizovalo zákon o sociálních službách a přijalo strategii integrované dlouhodobé péče

Dostupné sociální služby, jejich spravedlivé financování, dlouhodobá udržitelnost zaměstnanců i vyšší pokuty jako prevence páchání provinění poskytovateli v zařízeních sociálních…

Diakonie: Každý rok se na nás obrací více dárců

Díky dárcům, kteří se rozhodli věnovat svůj majetek na dobročinné účely, mohla Diakonie ČCE zrekonstruovat domov pro lidi s postižením…

Poučení z Covidu-19: Nezbytnost deinstitucionalizace

Pandemie COVID-19 má závažné dopady na miliony lidí žijících v institucionálním prostředí na celém světě, včetně osob se zdravotním postižením,…

Transformace pečovatelské služby umožnila klientům žít déle doma a zdvojnásobit rozsah péče

Senioři zdaleka nejsou jedinou cílovou skupinou pečovatelských služeb. Čím dál častěji se na ně obracejí mladší lidé s chronickým onemocněním, duševní…

Nová studie: Reforma dlouhodobé péče pro Česko

V České republice se snaží odborníci vyřešit problémy týkající se poskytování dlouhodobé péče nebo tzv. sociálně-zdravotního pomezí již od 90.…

Česká filharmonie zahraje 10. května benefiční koncert na podporu rodin pracovníků sociálních služeb, kteří podlehli nemoci covid-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR podpořila benefiční koncert a veřejnou sbírku na podporu pracovníků v sociálních službách, kteří při výkonu…

Konference a publikace “Neformální péče v teorii a praxi”

Na odborné konferenci “Neformální péče v teorii a praxi” (viz program), která se koná online 27. dubna 2021 od 12…

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz část druhá) a vyhlášky č.…