X

Koncepce

Slovensko novelizovalo zákon o sociálních službách a přijalo strategii integrované dlouhodobé péče

Dostupné sociální služby, jejich spravedlivé financování, dlouhodobá udržitelnost zaměstnanců i vyšší pokuty jako prevence páchání provinění poskytovateli v zařízeních sociálních…

Vláda schválila desatero priorit, které mají připravit Česko na stárnutí

V Česku žije 2,4 milionu lidí starších 65ti let. V roce 2050 jich podle demografických prognóz má být kolem 3…

Podruhé se sešla “tripartita bydlení”. Řešila dopady pandemie i koncepci dostupného bydlení

Tripartita bydlení projednala ve čtvrtek 14. ledna stav příprav koncepce politiky bydlení, stav příprav zákona o dostupném bydlení a také…

Dokument: Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025

V pondělí 20. července 2020 vláda České republiky projednala a usnesením č. 761 schválila nový Národní plán podpory rovných příležitostí…

Dokument: Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin

Vláda ČR projednala a schválila 13. července 2020 materiál Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra…

Aktualizovaná koncepce rodinné politiky (květen 2019)

Koncepce rodinné politiky byla schválena vládou dne 18. září 2017 společně se Zprávou o rodině. Aktualizovaná verze byla upravena v…

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2018

Vláda 26. srpna 2019 schválila každoroční souhrnné zprávy za předchozí rok v oblasti migrace a integrace cizinců a v oblasti…

Publikace: Digitální Česko v digitální Evropě

Předložená publikace „Digitální Česko v digitální Evropě“ představuje, jakou cestou by se proces digitalizace v České republice měl dále ubírat…

Východiska pro systémovou změnu financování a další úpravy sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb (verze 10. června 2019).…