BBC: Počet komunitních sester v NHS od roku 2010 poklesl téměř o polovinu

střecha senioři (pixabay.com)Komunitní zdravotní sestry a bratři hrají klíčovou roli pro udržení pacientů v jejich domácím prostředí poskytnutím dohledu a péče v jejich domovech. Počet komunitních sester v rámci Národní zdravotní služby (NHS) však od roku 2010 poklesl téměř o polovinu. Důvodem může být částečně přechod k jiným organizacím.…

Čtěte více

Jaké vlastnosti prodlužují aktivní život?

Emoční stabilita, odhodlanost, sebeovládání, optimismus a svědomitost hrají klíčovou roli při úspěchu ve vzdělávání i v zaměstnání u mladších lidí. Ukázalo se, že jsou stejně důležité pro blahobyt a duševní pohodu také u starších osob. Studie, publikovaná v časopisu americké akademie věd PNAS, se zaměřila na tyto atributy u více než osmi tisíc mužů a žen ve věku nad 52 let, kteří participovali na anglické dlouhodobé studii stárnutí.…

Čtěte více

Lidí se závislostí přibývá, nabídka péče nestačí

Adiktologie je podfinancovaná, ambulantní síť pro závislé je nedostatečná. Problém závislosti není omezen na adiktologii, prostupuje celým zdravotnictvím. Lékaři se však neřídí doporučenými postupy Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a zdravotní pojišťovny nehradí substituci, takže například léčba závislosti na tabáku je jen pro movité. …

Čtěte více

Quo vadis, rehabilitace?

Organizátoři 10. Pfeifferových dnů si nemohli vybrat výstižnější název konference a příznačnější datum. Klinika rehabilitačního lékařství na počest životního jubilea profesora MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., zakladatele moderní rehabilitace, uspořádala odborné setkání 19. dubna 2017, tedy dva dny po 98. narozeninách nestora oboru.…

Čtěte více