Xenofobní populisty živí kvazi-mediální projekty

Z hlediska nenávistných projevů je možné označit za nejprogresivnější a nejaktivnější prvek na české scéně tzv. kvazi-mediální projekty. Ty se snažily vnášet mezi tradiční pravicové extremisty a xenofobní populisty stále nové nenávistné podněty a motivovat je k protidemokratickým aktivitám, uvádí situační zpráva Ministerstva vnitra o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za druhé čtvrtletí roku 2018. 

Čtěte více

Jaké vlastnosti prodlužují aktivní život?

Emoční stabilita, odhodlanost, sebeovládání, optimismus a svědomitost hrají klíčovou roli při úspěchu ve vzdělávání i v zaměstnání u mladších lidí. Ukázalo se, že jsou stejně důležité pro blahobyt a duševní pohodu také u starších osob. Studie, publikovaná v časopisu americké akademie věd PNAS, se zaměřila na tyto atributy u více než osmi tisíc mužů a žen ve věku nad 52 let, kteří participovali na anglické dlouhodobé studii stárnutí.

Čtěte více

Lidí se závislostí přibývá, nabídka péče nestačí

Adiktologie je podfinancovaná, ambulantní síť pro závislé je nedostatečná. Problém závislosti není omezen na adiktologii, prostupuje celým zdravotnictvím. Lékaři se však neřídí doporučenými postupy Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a zdravotní pojišťovny nehradí substituci, takže například léčba závislosti na tabáku je jen pro movité. 

Čtěte více

Quo vadis, rehabilitace?

Organizátoři 10. Pfeifferových dnů si nemohli vybrat výstižnější název konference a příznačnější datum. Klinika rehabilitačního lékařství na počest životního jubilea profesora MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc., zakladatele moderní rehabilitace, uspořádala odborné setkání 19. dubna 2017, tedy dva dny po 98. narozeninách nestora oboru.

Čtěte více

Ve věku 117 zemřela Emma Moranová, nejstarší člověk na světě. Narodila se v 19. století

Nejstarší žena světa zemřela podle místních médií doma v severoitalském městě Verbania. Starostka ji popsala jako „mimořádnou osobnost“. „Měla mimořádný život, její sílu si zapamatujeme navždy, bude nám pomáhat jít životem dál,“ konstatovala Silvia Marchioniniová.

V roce 2015 se stejného věku dožila Japonka Misao Okawaová, která zemřela necelý měsíc po svých narozeninách.

Čtěte více