Některé obce vyplácí svým obyvatelům obecní porodné nebo pohřebné

Šumperský deník přinesl dne 17. 3. 2018 článek referující o zajímavé iniciativě, která se může stát inspirací pro místní samosprávy napříč republikou. Snaha přilákat nové nebo alespoň udržet stávající obyvatele. To je důvod, proč řada samospráv na Šumpersku a Jesenicku vyplácí obecní porodné. 
Čtěte více

Volby přede mnou, volby za mnou – jak úspěšně komunikovat s veřejností (17. května 2018, Praha)

Na podzim tohoto roku proběhnou po čtyřech letech další komunální volby, které vynesou do vedení měst a obcí nové či staronové zástupce. V posledních letech začíná být velmi akcentováno téma prohlubování dialogu mezi vedením obcí a jejich občany. Ti již nechtějí po čas volebního období pouze přihlížet, ale chtějí se stát aktivními hybateli věcí v místě svého bydliště.

Čtěte více

Analýza prostorové segregace na území města Plzně

Statutární město Plzeň si nechalo zpracovat Analýzu prostorové segregace na území města Plzně. Cílem analýzy bylo vyhodnocení současné situace rezidenční segregace na území města Plzně pro potřeby plánování a realizace sociálního bydlení v Plzni. Analýza využila unikátní databáze poskytnuté MPSV ČR s informacemi o počtech osob pobírajících příspěvek na živobytí, respektive společně posuzovaných osob v podrobném územním členění za základní sídelní jednotky. 

Čtěte více

MMR vypsalo dvě výzvy na podporu sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 8. března 2018 vyhlásilo 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu(IROP), specifického cíle “2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi”. 

Čtěte více

Ministryně Němcová se ve Zlínském kraji zajímala o deinstitucionalizaci péče o ohrožené děti

Lokalitu Poschlá ve Vsetíně a Dětské centrum Zlín navštívila v pondělí 5. března během návštěvy české vlády ve Zlínském kraji v rámci svého osobního programu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Doprovázela ji radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

Čtěte více

Menší obce podporují veřejně prospěšné práce, žádají ale úpravy

Koncept veřejně prospěšných prací (VPP) je podle obcí přínosný. Z průzkumu mezi starosty však vyplývá, že by veřejně prospěšné práce mohly fungovat lépe. Mezi nejzávažnější komplikace patří nedostatek adeptů na veřejně prospěšné práce a dále to, že lidi, kteří se osvědčili, nelze takto zaměstnat na déle než jeden rok a smlouvu s nimi nelze uzavřít opakovaně.

Čtěte více

ODS chce podmínit vyplácení dávek souhlasem obce

Občanští demokraté přicházejí s návrhy, které mají podle jejich slov “zabránit zneužívání dávek na bydlení a zastavit vznik sociálně vyloučených lokalit”. ODS již před časem prosadila, aby obce mohly stanovit lokality, ve kterých nebudou doplatky na bydlení vypláceny. Nyní přichází s dalšími kroky, které podle navrhovatelů povedou ke spravedlivému přístupu k poskytování těchto dávek a zajištění klidu v okolí domů poskytujících sociální bydlení. 

Čtěte více

Ministryně Němcová jednala s kraji o IT, eurofondech a společné koordinaci sociálních služeb

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se zúčastnila jednání Komise pro sociální věci Rady Asociace krajů ČR, které se uskutečnilo 2. března 2018 v Čeladné na Frýdecko-Místecku. Ministryně a zástupci krajů se shodli na potřebě spolupráce a vytvoření jednotné sítě sociálních služeb a následné úpravě jejich financování.

Čtěte více