X

Regiony

Do připomínkového řízení míří návrh zákona o podpoře bydlení. Má sjednotit podporu lidí ohrožených ztrátou bydlení v obcích

Návrh nové legislativní normy společně připravilo ministerstvo pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.  Cílem zákona je do deseti…

Moravskoslezskému kraji loni vzrostl HDP nejvíce ze všech regionů

Hodnota HDP na osobu zůstala i v roce 2021 nejvyšší v Praze, při srovnání s průměrem EU27 v přepočtu na…

Počet stotisícových měst v Česku se snížil, vypadla z nich Olomouc

Největší absolutní přírůstek obyvatel zaznamenala loni Praha, k nejvyššímu úbytku pak došlo v Ostravě. Nejvíce obyvatel, po nejlidnatější Praze (1,28…

Praha měla loni druhou nejmladší populaci mezi kraji

Ve Středočeském kraji žilo i v roce 2021 nejvíce obyvatel ze všech regionů Česka, populačně nejslabší byl Karlovarský kraj. Nejmladší…

Vývoj obyvatelstva v krajích v letech 2011 až 2020

V průběhu roku 2020 se počet obyvatel Česka dále zvýšil, i když podstatně mírněji než v letech předcházejících. Ze čtrnácti…

Nábytková banka Praha pomohla za necelý rok téměř 400 potřebným domácnostem

Nábytková banka poskytuje bytové vybavení a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů, samoživitelům a samoživitelkám, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se…

Naděje dožití mužů na Vysočině klesla o devět měsíců, u žen o pět

V Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2020 pravděpodobně dožije věku 75 let a 11 měsíců, což představuje pokles…

Praha podpoří služby pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a institucionalizací

Radní hlavního města souhlasili s pokračováním financování pomoci rodinám s nízkými příjmy, kterým by jinak mohla hrozit ztráta bydlení. Na…

Praha má plán podpory a pomoci pro nejzranitelnější osoby bez domova, včetně prodloužení provozu čtyř humanitárních hotelů

Rada hlavního města Prahy dnes schválila plán pomoci a podpory pro nejzranitelnější osoby bez domova. Zahrnuje také prodloužení provozu čtyř…