X

Publikace

COVID-19 in long-term care: Impact, policy responses and challenges

Analýza prezentovaná v této zprávě popisuje dopady COVID-19 na dlouhodobou péči v zemích OECD, zejména počet nakažených a úmrtnost příjemců…

Ageing and Health: The Politics of Better Policies

Musí stárnoucí populace vytvářet konflikt mezi generacemi a krizi zdravotních systémů? Podle autorů Ageing and Health: The Politics of Better…

Bezdětnost jako svobodnou volbu označili pouze tři z deseti respondentů, ukazuje analýza

Česká republika se v evropském kontextu řadí k zemím s nejnižším podílem bezdětných žen. Dosavadní bezdětnost označili za jednoznačně svobodnou…

Poučení z Covidu-19: Nezbytnost deinstitucionalizace

Pandemie COVID-19 má závažné dopady na miliony lidí žijících v institucionálním prostředí na celém světě, včetně osob se zdravotním postižením,…

Příručka WHO: Jak se vyhnout ageismu v komunikaci

Jazyk a vizuální prezentace nesou významy, které mohou přispívat k předsudkům a ageismu. Způsob komunikace ovlivňuje, jak lidé přemýšlí, cítí…

Průzkum: Dopad koronakrize na pečující v Evropské unii

Publikace představuje výstupy online průzkumu organizace Eurocarers o dopadu koronakrize na různé aspekty každodenního života rodinných a neformálních pečujících o…

Analýza OECD: Vlády musí přijmout další opatření na podporu pracovních míst pro starší pracovníky

Podle nové publikace OECD "Working Better with Age" ("Pracovat lépe s věkem / Lepší práce ve vyšším věku") musí vlády…

Ekvita ve školním vzdělávání v Evropě: struktury, politiky a výsledky žáků

Jak uspořádání vzdělávacího systému v dané zemi ovlivňuje rovnost a spravedlnost ve vzdělávání? Tomuto tématu se věnuje rozsáhlá analytická studie…

Úřad ombudsmana vydal příručku antidiskriminačního práva pro sociální pracovníky

Lidé, kteří se setkávají s diskriminací, jsou často v kontaktu se sociálními pracovníky a pracovnicemi. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale také…