X
    Categories: Zprávy

Nepít je normální. Nová kampaň upozorňuje na rizika konzumace alkoholu

Upozornit na rizika a škodlivost pití alkoholu. To je cílem kampaně Nepít je normální a televizních spotů z dílny České televize, které připravil Úřad vlády s Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Spoty jsou tři. Jeden upozorňuje na rizika pití u těhotných žen, druhý u dospělých obecně a třetí u dětí. To je nejrizikovější skupina. České děti začínají s alkoholem už ve 12 letech. Přestože je v české společnosti normální pít, kampaň hashtagem #nepitjenormalni říká prostou pravdu, že zdravé a normální je vlastně nepít.

Nadměrná konzumace alkoholu je u nás častá, ochota přiznat si problém je však malá. Čísla mluví jasně. Mezi dospělými spadá 900 tisíc lidí do kategorie rizikového pití, přičemž 600 tisíc z nich konzumuje alkohol denně a z toho 100 tisíc nadměrně. „Alkohol v Česku představuje určitou tradici. Kultura pití je u nás dlouhá a alkohol je dostupný. Dokonce i studenti pravidelně do průzkumů uvádějí, že nemají problém si alkohol opatřit i bez občanky. Regulace je prakticky nulová. Alkohol je ve srovnání s vyspělými zeměmi pořád i poměrně levný. Naše země je navíc takovým alkoholovým turistickým rájem. Pít v Česku je prostě normální. A přitom brát drogy jako normální nevnímáme, a alkohol drogou je,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že celospolečenské náklady spojené s nadměrnou konzumací alkoholických nápojů dosahují 59 miliard ročně a vybrané spotřební daně pokryjí pouze desetinu. „Spotřeba alkoholu v České republice je 11,7 litru čistého lihu na osobu za rok, a tím v Evropě zaujímáme druhé místo spolu s Francií. Reklama na alkoholické nápoje často podprahově zobrazuje alkohol jako běžný prostředek k relaxaci, uvolnění, co už neuvádí v jakékoliv podobě varování, že se jedná o produkt se závislostním potenciálem, jehož užívání má rizika. A právě na ta chceme novou kampaní upozornit,“ uvádí Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, jejíž odbor na Úřadu vlády je iniciátorem vzniku kampaně.

Jednotlivé spoty odkazují na tel. linku 800 350 000, což je národní linka pro odvykání, která poskytuje návaznou pomoc pro všechny, kdo mají pocit, že oni sami či jejich blízcí už začínají mít s pitím problém. „Nechceme nikomu nic zakazovat a říkat, jak má žít. Ukazujeme jen běžné okolnosti, které vedou k rizikové konzumaci alkoholu a uvádíme fakta, která nelze opomínat. Následné chování je už ale na zodpovědnosti každého,“ doplňuje Jarmila Vedralová. Trojici dvouminutových spotů připravila tvůrčí producentská skupina vzdělávací tvorby a nových formátů Aleny Müllerové v režii Rozálie Kohoutové a Sofie Šustkové, a kromě Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády na kampani spolupracovalo také Ministerstvo zdravotnictví a odborníci na závislosti.

„Naše spoty jsou jakousi antireklamou. Začínají pohodově, ale postupně se v nich začíná ukazovat rub a škodlivé důsledky nadměrné konzumace alkoholu. Nemyslím si, že lidé po zhlédnutí spotů přestanou pít alkohol, ale snad se nám alespoň částečně podaří ovlivnit přílišnou toleranci společnosti k pití. Za nejvíce problematické pak vnímám to, jak snadno a brzo se k alkoholu dostanou děti. I tomuto tématu se věnuje jeden ze tří spotů Nepít je normální,“ říká kreativní producentka České televize Alena Müllerová.

„Ročně se u nás pro poruchy vyvolané alkoholem ambulantně léčí 27 tisíc osob, kvůli předávkování alkoholem nebo z jiných vnějších příčin pod vlivem alkoholu – především v důsledků nehod a sebevražd pak zemře 800 lidí. Nebezpečí konzumace alkoholu nelze tak ignorovat. A to nevyjímaje děti, kde je průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu u nás 12 let a mimo jiné 20 % žáků 9. tříd přiznává pravidelné pití alkoholu. Současná důkazy o vlivu alkoholu jasně podporují konsensuální stanovisko vylučující doporučení jakéhokoli množství alkoholu pacientům a veřejnosti. Současně je zákonnou povinností každého zdravotníka ověřit úroveň konzumace u svého pacienta a v případě vyšší spotřeby aplikovat postupy krátké intervence,“ říká prof. Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Kromě dospělých a nezletilých dětí je třetí ze spotů zaměřen na alkohol v těhotenství, kdy ani v tomto případě nelze hovořit o „bezpečné“ míře a jakákoliv konzumace alkoholu u těhotných žen tak může nevratně poškodit plod. „Alkohol v době těhotenství může dítěti způsobit například tzv. fetální alkoholový syndrom, který zahrnuje mimo jiné i hyperaktivitu s poruchou soustředění neboli ADHD,“ dodává Jarmila Vedralová.

Kampaň Nepít je normální podpořila také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči David Šmehlík uvádí: „Roční náklady zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů alkoholu se v ČR pohybují ve výši 13 miliard korun. Jen VZP za ně vydá více než 8 miliard, což považuji za alarmující. Se sdružením dětských lékařů se nyní snažíme najít úhradové mechanismy a projekty, které by měly preventovat rizikové chování u dětí, spojené se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách. Jejich realizaci považuji za jednu ze svých priorit.“

Jednou z velmi úspěšných osvětových kampaní v ČR je Suchej únor. S cílem navzájem se podpořit v osvětových a informačních aktivitách směrem k veřejnosti o škodlivosti a rizikovosti pití alkoholu, podepsali zástupci Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví memorandum o spolupráci s organizátory kampaně Suchej únor.

Organizátoři poukazují na to, že Češi patří v pití alkoholu ke světovým rekordmanům a nadměrná konzumace ohrožuje jejich zdraví i kvalitu života.

“Suchej únor nabízí prožitek, který dokáže změnit zaběhlé návyky. Více než polovině účastníku navíc střízlivost natolik zachutná, že svoje pití výrazně omezují i po únoru. V roce 2019 se do kampaně zapojilo asi 6 % dospělé populace. Ruku v ruce s úspěchem ale cítíme také rostoucí zodpovědnost, a proto se spojujeme s partnery, kteří hrají na poli prevence a osvěty klíčovou roli. Podpis memoranda o spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Úřadem vlády vnímáme jako velmi důležitý krok pro další rozvoj a šíření kampaně Suchej únor,” komentuje spolupráci Josef Petr, ředitel Ligy otevřených mužů, neziskové organizace, která Suchej únor organizuje.

Regulace reklamy na alkohol

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k posílení regulace reklamy na alkoholické nápoje, neboť ta je jedním ze zásadních faktorů přispívajících k přetrvávající vysoké toleranci české společnosti k alkoholu, posiluje jeho spotřebu a působí negativně zejména na děti a mládež.

„Jsem rozhodně pro přísnější regulaci reklamy na alkohol. Na rozdíl od reklam na cigarety, které jsou v zásadě zakázány, se ty na alkohol objevují všude. Alkohol je v nich prezentován jako něco, co je dennodenní součástí našeho života a dělá lidi spokojené a šťastné. Přitom v reálu je to přesně naopak. Alkohol způsobuje těžkou závislost, rozvrat rodin a další neštěstí,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Česká republika se pravidelně v mezinárodních srovnáních řadí obvykle na špici států s největší spotřebou alkoholu. Tristní je, že neblahé přední příčky v užívání alkoholu na mezinárodní úrovni zaujímáme i v nejmladších věkových kategoriích. Z mezinárodních doporučení (např. iniciativy WHO SAFER) jednoznačně vyplývá, že dostatečná regulace reklamy je jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení tohoto významného problému veřejného zdraví.

V připravovaném návrhu na regulaci reklamy je například ustanoveno, že reklama na alkoholické nápoje nesmí zobrazovat živou bytost, nebo jakékoli její zpodobnění či používat nebo napodobovat hlas veřejně známých osob nebo postav z filmů či pořadů zaměřených na děti. Reklama by dále neměla využívat prostředky nebo akce, které osoby mladší 18 let oslovují, nabádat k nestřídmému užívání alkoholických nápojů anebo záporně hodnotit abstinenci nebo zdrženlivost v pití alkoholických nápojů, neměla by vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu.

„Je důležité, aby reklama nevzbuzovala dojem, že alkohol má povzbuzující nebo uklidňující účinek a je prostředkem řešení osobních problémů. Reklama v současnosti vytváří dojem, že užívání alkoholických nápojů je běžnou součástí života a má pozitivní účinek, i kvůli tomu chceme reklamní sdělení regulovat,“ dodává ministr zdravotnictví Adam VOJTĚCH s tím, že by reklama na alkoholické nápoje podle návrhu měla také obsahovat zřetelné varování ve smyslu „Konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví!“, a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení.

Všechny 3 minipořady Nepít je normální najdete na www.nepitjenormalni.cz, nebo přímo na stránkách České televize #nepitjenormalni

Další informace

Informace podává MgA. Renata Povolná,  vedoucí tiskového oddělení Ministerstvo zdravotnictví České republiky. GSM: +420 728 302 397,  telefon: +420 224 972 688,  e-mail: renata.povolna@mzcr.cz www.mzcr.cz

Kampaň Nepít je normální byla připravena ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky – národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou, a odborem protidrogové politiky.

Tisková zpráva s fotografiemi je dostupná na stránce rvkpp.vlada.cz

Zdroj: drogy-info.cz

 

ISPV: