X

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči vzroste nejvíce pro nejméně soběstačné v domácí péči

V červenci výrazně poroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni…

Kdo má nárok na příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (viz část druhá) a vyhlášky č.…

Na co mají nárok pečující osoby?

Pokud se rozhodnete pečovat o své blízké a současně zůstat v zaměstnání, máte právo na úpravu týdenní pracovní doby. V případě, že…

Podíl předčasných důchodců stále roste. Mají přitom o dva tisíce menší důchod než “řádní důchodci”

V roce 2019 pobíralo v České republice 643 tis. obyvatel předčasný starobní důchod, což je téměř 27 % ze všech starobních důchodců.…

MPSV přijalo opatření ke zrychlení vydávání lékařských posudků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen…

Příjemci příspěvku na péči v obvodech obcí s pověřeným úřadem v roce 2018

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v ČR na konci roku 2018 celkem 358,2 tisíc lidí s příspěvkem…

Od dubna se navyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni, od července ve III. stupni. Týká se jen lidí v domácí péči. Příspěvek se zvýší automaticky

Legislativní proces dlouho očekávané změny zákona o sociálních službách byl dokončen. Zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č.…

Ministryně Maláčová představila východiska reformy posudkové služby

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) představila na dnešním kulatém stole východiska reformy Lékařské posudkové služby (LPS). Tématem diskuze byly hlavní problémy,…

Od dubna 2019 se příspěvek na péči doma ve IV stupni zvýší na 19 200,- Kč. Ve III. stupni od července 2019

(31. ledna 2019, Praha) Senát dnes schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve…