X
    Categories: Zprávy

Příspěvek na péči vzroste nejvíce pro nejméně soběstačné v domácí péči

V červenci výrazně poroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců.

„O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Je skvělou zprávou, že se nám podařilo najít cestu, jak příspěvek na péči velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních, a to od července, jak jsem již dříve slíbil,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na to, jak přesně od 1. 7. příspěvek na péči poroste pro děti a dospělé, se můžete podívat níže (viz tabulka).

Návrh na zvýšení příspěvku na péči pro děti a dospělé od 1. července 2024

Stupeň I II III IV IV +
Dospělí 880 4 900 14 800 23 000 27 000
Děti 3 300 7 400 16 100 23 000 27 000

„Celkové náklady na toto zvýšení dosáhnou 7,05 miliard korun ročně. Nakonec tedy vyčleníme ještě vyšší částku, než jakou navrhovala opozice. Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“ zdůraznil ministr Jurečka.

„Toto navýšení příspěvku na péči, zejména pro lidi ve čtvrtém stupni závislosti, je důležitým krokem správným směrem. Je ale třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci z příspěvku na péči dovolit. Proto budeme nadále spolupracovat s MPSV na nastavení co nejspravedlivějšího, individualizovaného systému, který pomůže těm, kteří to potřebují nejvíc,“ říká Štěpán Lohr, zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Asistence, která dlouhodobě usiluje o zlepšování podmínek pro život lidí s postižením.

Pro osoby s postižením, které využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, byl loni určen také speciální dotační titul, který jim pomohl s financováním těchto služeb. S dotací se s mírnými úpravami počítá i v letošním roce. MPSV se situací těchto lidí dlouhodobě zabývá a spolupracovalo třeba na tvorbě dokumentu Pátý stupeň.

Zvýšení příspěvku na péči od července 2024 – Dospělí

Stupeň počet osob stará výše nová výše rozdíl ročně mld. Kč koeficient nárůstu
I 86 100 880 880 0 0,00 1,000
II 103 300 4 400 4 900 500 0,62 1,114
III 89 100 12 800 14 800 2000 2,14 1,156
IV 25 000 19 200 23 000 3800 1,14 1,198
IV + 26 100 19 200 27 000 7800 2,44 1,406

Zvýšení příspěvku na péči od července 2024 – Děti

Stupeň počet osob stará výše nová výše rozdíl ročně mld. Kč koeficient nárůstu
I 11 900 3 300 3 300 0 0,00 1,000
II 9 500 6 600 7 400 + 800 0,09 1,121
III 6 400 13 900 16 100 + 2 200 0,17 1,158
IV 200 19 200 23 000 + 3 800 0,01 1,198
IV + 4 700 19 200 27 000 + 7 800 0,44 1,406

Zdroj: MPSV

ISPV:

View Comments (1)

  • mě osobně přiznali stupeň závislosti 1 tu lehkou nejnižší 880 Kč měsíčně nemám nohu Mám ji amputovanou před třema rokama bez stehenní oblasti a dále Mám Vy operovanou břišní aortu a další následující postižení včetně aterosklerózy revmatismu a dalších nedůvů se kterými se musím vyrovnávata dalších neduhů se kterými se musím vyrovnávat