X
    Categories: Zprávy

Nejvíce dětí do mateřské školky chodí v Belgii, Francii, Irsku nebo Dánsku

Předškolní vzdělávání je jednou z prvních příležitostí, které mají děti k rozvoji dovedností učení, kritického myšlení a spolupráce. Rané dětství i základní vzdělávání hrají klíčovou roli v potenciálním vyrovnání životních šancí řešením nerovností a zvyšováním znalostí základních dovedností. V roce 2018 bylo do předškolního vzdělávání v EU zapojeno 96 % všech dětí ve věku od 4 let do věku základní povinné školní docházky.

Ve 34 regionech NUTS2 se v EU podle údajů Eurostatu předškolního vzdělávání účastní všechny děti. Jedná se převážně o regiony v Belgii, Dánsku, Irsku a Francii. Nejnižší podíl s méně než 7 z 10 dětí účastnících se předškolního vzdělávání – byla zaznamenána ve Východním Slovensku (nejvýchodnější region Slovenska; 70 %) a Attiki (region hlavního města Řecka; 67%).

Pojem „předškolní vzdělávání“ (úroveň ISCED 0) se používá pro vzdělávání, které splňuje určitá minimální kritéria kvality, pokud jde o záměrný vzdělávací obsah. Záměrný vzdělávací obsah v tomto věku obvykle zahrnuje tvůrčí a hravé činnosti, které jsou vedeny pedagogicky vyškolenými pracovníky a jejichž cílem je rozvíjet kognitivní, jazykové, fyzické a sociálně-emoční dovednosti dětí.

Předškolní vzdělávání v regionech NUTS2 Evropské unie

 

Zdroj: Eurostat

 

ISPV: