X
  Categories: Zprávy

K darování nebo získání nábytku z pražské nábytkové banky pro sociálně potřebné nově slouží web nabytkovka.cz

Praha ve středu 13. ledna 2021 otevřela v Praze-Libuši nábytkovou banku, která lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy. Za účelem efektivnějšího zpracování nabídek nábytku i poptávek Centrum sociálních služeb Praha na začátku února spustilo webové stránky www.nabytkovka.cz s online formuláři pro dárce, příjemce i firmy. Zájemci by měli nabízet nábytek výhradně prostřednictvím formuláře na tomto webu, díky kterému bude možné ho převzít a předat potřebným mnohem rychleji než doposud.

Do centrálního skladu v Praze-Libuši mohou lidé i firmy přivézt použitý nábytek a spotřebiče, které už nechtějí, nebo pro ně nemají využití. Všechny věci budou na základě spolupráce se sociálními službami a sociálními odbory městských částí distribuovány lidem v nouzi na území hlavního města Prahy.

Tým nábytkové banky tvoří aktuálně čtyři lidé, vedoucím je Tomáš Valenta, který příjem a distribuci nábytku koordinuje. Po domluvě s ním je možné nábytek dovézt přímo do haly v Obrataňské ulici, v níž nábytková banka sídlí, nebo si pro něj zaměstnanci nábytkové banky přijedou vlastním vozidlem. Do banky je možné věnovat i nábytek s drobnými vadami, které lze opravit.

Název Nábytková banka Praha
Adresa Obrataňská 1430, 148 00 Praha 4 – MAPA
Provozní doba Pondělí až pátek od 8:00 do 16:30
Vedoucí pracoviště Tomáš Valenta, DiS.
Informace 731 649 875
Kontaktní e-mail tomas.valenta@csspraha.cz

Nábytková banka Praha poskytuje nábytek a domácí potřeby nízkopříjmovým skupinám Pražanů jako jsou samoživitelky, rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním znevýhodněním nebo lidé bez domova při jejich zabydlování. Nábytková banka orientuje svoji pomoc na ty, kteří zejména při vstupu do bydlení vyčerpali jiné možnosti pořízení vybavení svého bydlení a je vhodné je takto podpořit.

„Chceme se jako město postarat o všechny potřebné Pražany, kteří se dostávají do těžkého dilematu, zda zaplatí první nájem, pořídí postýlku pro své děti, nebo koupí vařič, aby jim mohli uvařit jídlo. A zároveň také zachráníme věci, které často končí ve sběrném dvoře nebo na smetišti, a přitom mohou ještě dobře sloužit. Jsem ráda, že se mi podařilo vedení města přesvědčit o potřebnosti mít v Praze vlastní nábytkovou banku,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

Provozovatelem je městská příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha. Banka bude v začátcích shromažďovat základní nábytek a postupně si klade za cíl odebírat a dále poskytovat i další zařízení domácnosti od občanů, společností, úřadů a firem.

„Prvním oficiálním partnerem Nábytkové banky Praha, se kterým jednáme, je společnost Ikea. Ta by měla dodávat nábytek a další vybavení domácnosti, který se například mírně poškodil při manipulaci a dopravě. Pevně věřím, že se zapojí i další společnosti z oblasti prodeje a výroby nábytku a vybavení domácností,“ doplňuje ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček.

„Pro účely oprav nábytku budeme mít v areálu nábytkové banky plně vybavenou truhlářskou dílnu. Chceme mít jistotu, že se ke klientům vždy dostane nábytek funkční a prověřený. Do budoucna chceme v truhlářské dílně také nabídnout pracovní příležitost lidem s postižením nebo těm, kteří jsou na běžném trhu práce obtížně zaměstnatelní“, říká Tomáš Valenta.

„Chceme se jako město postarat o všechny potřebné Pražany, kteří se dostávají do těžkého dilematu, zda zaplatí první nájem, pořídí postýlku pro své děti, nebo koupí vařič, aby jim mohli uvařit jídlo. A zároveň také zachráníme věci, které často končí ve sběrném dvoře nebo na smetišti, a přitom mohou ještě dobře sloužit. Jsem ráda, že se mi podařilo vedení města přesvědčit o potřebnosti mít v Praze vlastní nábytkovou banku,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová.

„Jsem moc ráda, že nábytkovou banku jsme otevřeli právě na pomezí městských částí Libuše a Kunratic a že vedení obou radnic projekt podporuje. Těším se na budoucí spolupráci,“ uzavírá Milena Johnová.

Cílová skupina

 • Lidé v bytové nouzi, kterým byla schválena žádost o byt pro osoby v sociální tísni
 • Lidé v hmotné nouzi (s potvrzením Úřadu práce) a s nájemní/podnájemní smlouvou v bytě na území HMP
 • Klienti sociálních služeb při zabydlování (zejm. opouštějící azylové domy, mj. samoživitelé a samoživitelky, rodiny s dětmi)
 • Osoby vracející se po výkonu trestu při zabydlování (zejm. klienti resocializačních a integračních programů)
 • Mládež opouštějící zařízení ústavní výchovy
 • Případy hodné zvláštního zřetele (zejm. vícečetné domácnosti, které nejsou ve hmotné nouzi, ale jsou prokazatelně v bytové nouzi bez možnosti zabezpečení vybavení domácnosti pro bydlení z vlastních zdrojů)

Základní funkce nábytkové banky

 • Nábytková banka umožňuje dovoz, svoz, skladování a distribuci nepotřebného nábytku, vybavení domácnosti a dalších předmětů denní potřeby podle specifikace zadavatele (např. elektrospotřebiče, oblečení, hračky či hygienické potřeby)
 • Dárci z řad veřejnosti mohou věnovat nepotřebný nábytek a další předměty denní potřeby (součástí darování je souhlas s jeho dalším využitím)
 • Darovat vybavení pro domácnost mohou také právnické osoby – firmy, společnosti, atd. Nábytková banka spolupracuje také v rámci strategických partnerství firem při jejich odpovědnostních programech
 • Na doporučení sociálních pracovníků MČ a sociálních služeb vydává nábytková banka lidem v nouzi nábytek a další předměty v rámci materiální pomoci

Další funkce nábytkové banky

 • Kromě sociální funkce má nábytková banka také funkci ekologickou, neboť naplňuje koncept cirkulární ekonomiky – dává druhou šanci nábytku a elektrospotřebičům, čímž prodlužuje jejich životnost a je tak jedním z nástrojů řešení vzniku odpadu
 • V nábytkové bance je zřízena rukodílna na drobné opravy nábytku z lamina a masivu

Podmínky přijetí a výdeje nábytku

 • Nepřijímáme secondhandový čalouněný nábytek (nový a zabalený čalouněný ano)
 • Přijímáme i nábytek, který vyžaduje drobné opravy (výměna kování, klížení, nové hranění a tak podobně)
 • Vyhrazujeme si právo darovaný nábytek nepřijmout
 • Klienti se mohou na Nábytkovou banku Praha obracet pouze prostřednictvím sociálních pracovníků nebo neziskových organizací

Ceník poskytovaných služeb

Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma

 

Zdroj: Centrum sociálních služeb Praha

 

ISPV: