Činnosti

Institut se zaměřuje mimo jiné na:

  • vzdělávání a edukační činnost
  • zpracování analýz a výzkumu
  • analýzy veřejných politik a jejich dopadu
  • sociodemografické a regionální analýzy
  • informační, poradenské a konzultační činnosti
  • popularizaci a medializaci výsledků výzkumu
  • pořádání seminářů a konferencí
  • publikační a vydavatelskou činnost