O nás

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. je kultivace odborné a veřejné diskuse o významných tématech sociální politiky, jejích cílech a opatřeních, výzkumu a vzdělávání v oblasti sociální politiky a jejích jednotlivých disciplín (rodinné politiky, bytové politiky, politiky sociálních a zdravotních služeb, sociálního začleňování, trhu práce, vzdělávací politiky a dalších souvisejících oblastí).

Institut podporuje sdílení zkušeností a dobré praxe na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni s cílem přispět ke zvýšení kvality a odbornosti podkladů pro formulaci, naplňování a hodnocení sociální politiky v různých oblastech života.