O nás

Posláním Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. je kultivace odborné a veřejné diskuse o významných tématech sociální politiky, jejích cílech a opatřeních, dále realizace a podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti sociální politiky (rodinné politiky, bytové politiky, sociálních služeb, dlouhodobé péče, trhu práce, vzdělávání a dalších).

Institut podporuje sdílení zkušeností a dobré praxe na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni s cílem přispět ke zvýšení kvality a odbornosti podkladů pro formulaci, naplňování a hodnocení sociální politiky.