MMR: Na sociální služby, deinstitucionalizaci, sociální bydlení a komunitní centra půjdou z IROP celkem 10,3 miliardy korun

Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, během let 2014 – 2020 projekty infrastruktury sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení, komunitních center a polyfunkčních komunitních center.

Čtěte více

Praha potřebuje byty pro 1,5 milionu obyvatel. Odpovědí je kvalitní rozvoj nevyužívaných ploch

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) se 24. června uskutečnila za účasti náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka diskuze zaměřená na bytovou problematiku. Řešila se dostupnost bydlení ve vztahu k rostoucím cenám bytů i jejich nedostatečné množství na počet obyvatel.

Čtěte více

Agentura pro sociální začleňování nepodporuje rekonstrukce panelových domů v Chanově. Řešením je postupný útlum sídliště

Agentura pro sociální začleňování vítá rozvoj komunitních aktivit a posilování kompetencí osob žijících v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Je důležité, aby součástí rozhodnutí, která se obyvatel Chanova dotýkají, byl dialog a zohledňovaly se jejich potřeby.

Čtěte více

Pražští zastupitelé schválili záměr vytvoření bytových družstev s participací města

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na dnešním jednání jednomyslně schválilo záměr podpory dostupného družstevního bydlení s participací hl. m. Prahy, který připravila radní pro podporu bydlení Hana Kordová Marvanová. Cílem je výstavba cenově dostupného družstevního bydlení v Praze určeného zejména pro příslušníky střední příjmové skupiny, která má problém dosáhnout na vlastnické bydlení, a v části nájemní například pro příslušníky profesí stěžejních pro zajištění chodu a rozvoje hlavního města Prahy.

Čtěte více

Praha přichází s projektem družstevního bydlení. Historicky nejen řešilo bydlení pro střední třídu, ale přineslo i mnohé architektonicky významné stavby a urbanistické celky

Ceny nemovitostí v hlavním městě i nadále rostou. S projektem družstevního bydlení s participací města jako jedné z forem řešení akutní bytové krize na svém území přichází hl. m. Praha. Nedávno základní parametry takového projektu dostupného bydlení schválila Rada hl.

Čtěte více

Východiska pro systémovou změnu financování a další úpravy sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb (verze 10. června 2019). Tento dokument má sloužit jako podklad pro debatu o zlepšení systému financování sociálních služeb se všemi relevantními aktéry.

Čtěte více