Praha zásadně nesouhlasí se závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o využití evropských prostředků na podporu sociálního začleňování. NKÚ se podle Prahy při kontrole dopustil zásadních pochybení, v jejichž důsledku dospěl k nesprávným závěrům.