Plzeň představila poskytovatelům sociálních služeb nová pravidla pro nakládání s byty

Odbor bytový Magistrátu města Plzně zorganizoval 23. června seminář pro poskytovatele sociálních služeb, na němž jim představil nová pravidla pro nakládání s městskými byty. Zájemci už nemusí na bytovém odboru podávat žádost, ale mohou se zaregistrovat a byt si vybírat na realitním portálu města.

Čtěte více

Obce díky evropským dotacím od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné

Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu (ESF) obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem.

Čtěte více

Od července se zpřísňují podmínky pro přiznání příspěvku na bydlení

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku státní sociální podpory budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti.

Čtěte více

Odložením platby nájemného mohou lidé přijít o příspěvek na bydlení

Využitím možnosti odložit platbu nájemného kvůli pandemii mohou lidé přijít o příspěvek na bydlení. Ombudsman upozorňuje na úskalí jinak dobře myšleného speciálního zákona. Lidé, kteří počítají s pobíráním příspěvku na bydlení, by možnost odložení platby nájemného neměli využívat a nájemné by měli zaplatit nejpozději do konce června, jinak jim nemusí nárok na příspěvek vzniknout.

Čtěte více

Třetina domácností v Praze nedosáhne na vlastnické bydlení. Střední vrstvě může pomoci obnova družstevního bydlení

Odborný tým pod vedením radní hl. m. Prahy Hany Kordové Marvanové připravil ekonomickou a právní analýzu projektu dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy. Projekt vznikl ve spolupráci s odborníky a bytovými družstvy a zaměřuje na střední příjmovou skupinu obyvatel.

Čtěte více

Státní zdravotní ústav: Koronavirus a bezdomovectví

Současná epidemie novým koronavirem ukázala, že bydlení a zdraví jsou úzce propojeny. Bydlení je sociální determinantou zdraví, ale ve zdravotních politikách je málokdy zvažováno. V době, kdy je doporučeno zůstat doma v karanténě nebo se izolovat, je zřejmé, že se jedná o důležitý zdravotní moment v našem životě a není možné si užívat svého práva na zdraví bez bezpečného domova.

Čtěte více