Státní fond rozvoje bydlení má posílit dostupné a sociální bydlení v obcích

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021-2022. Návrh počítá s navýšením rozpočtu o 340 milionů korun, a to zejména kvůli novému programu Výstavba pro obce, který pomáhá s výstavbou nájemního dostupného i sociálního bydlení v obcích.

Čtěte více

Vláda chválila nařízení, které určuje, co je přiměřené obydlí u dlužníka

Vláda v pondělí 22. července 2019 schválila nové nařízení vlády (viz materiál pro jednání vlády) o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Nové nařízení, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti v návaznosti na schválenou novelu insolvenčního zákona, má za nových podmínek zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala možnost ponechat si přiměřené obydlí.

Čtěte více

MMR: Na sociální služby, deinstitucionalizaci, sociální bydlení a komunitní centra půjdou z IROP celkem 10,3 miliardy korun

Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, během let 2014 – 2020 projekty infrastruktury sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení, komunitních center a polyfunkčních komunitních center.

Čtěte více

Praha potřebuje byty pro 1,5 milionu obyvatel. Odpovědí je kvalitní rozvoj nevyužívaných ploch

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) se 24. června uskutečnila za účasti náměstka primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka diskuze zaměřená na bytovou problematiku. Řešila se dostupnost bydlení ve vztahu k rostoucím cenám bytů i jejich nedostatečné množství na počet obyvatel.

Čtěte více

Agentura pro sociální začleňování nepodporuje rekonstrukce panelových domů v Chanově. Řešením je postupný útlum sídliště

Agentura pro sociální začleňování vítá rozvoj komunitních aktivit a posilování kompetencí osob žijících v tzv. sociálně vyloučených lokalitách. Je důležité, aby součástí rozhodnutí, která se obyvatel Chanova dotýkají, byl dialog a zohledňovaly se jejich potřeby.

Čtěte více