V délce života zaostáváme za nejlepšími v Evropě o čtyři až pět let

Přes výrazné zlepšení úmrtnosti po roce 1990 Česká republika hodnotou střední délky života stále zaostává za průměrem Evropské unie zhruba o dva roky. Za nejlepšími státy EU je pozadu o čtyři až pět let. Pravděpodobná délka života při narození – věkový medián – byla podle údajů z roku 2016 u mužů 78,6 roku a u žen 84,7 roku.…

Čtěte více

Přednáška: Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku (21. března 2018)

Na téma “Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku” promluví Ing. Petr Mazouch, Ph.D. z Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Přednáška se koná v rámci diskusního večera České demografické společnosti, z.s.  dne 21. března 2018 od 16:30 do 18:00 na PřF UK, Albertov 6, Praha 2 (učebna Z1).…

Čtěte více

České republice patří 87. místo v žebříčku nejlidnatějších států světa

Česko je 87. nejlidnatějším státem světa. V rámci EU se stále řadíme mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Naopak náležíme mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou. Evropský průměr přesahujeme také z hlediska podílu kuřáků v populaci.…

Čtěte více

Nejvíce lidí umírá v zimních měsících, zejména v souvislosti s nemocemi dýchacích cest

Úmrtnostní poměry v Česku se zlepšují. I když počty zemřelých v jednotlivých letech kolísají, intenzita úmrtnosti klesá. Nejvíce lidí umírá v zimních měsících, zejména v souvislosti s nemocemi dýchacích cest. V posledních deseti letech v průměru nejvíce lidí zemřelo v únoru – 9 690.…

Čtěte více

Bezdětných žen v Německu přibývá. Nejvíce jich je v akademické sféře

Stále více německých žen zůstává bezdětných, jejich podíl je vysoký zejména mezi “akademičkami” a ženami žijícími v západním Německu a v městských oblastech.

V posledních desetiletích bezdětnost v Německu stále roste. Ukazuje to fakt, že mladší ročníky žen jsou častěji bezdětné než ty tarší.…

Čtěte více