Vybrané údaje o sociálních a zdravotních službách v Praze

Český statistický úřad zveřejnil na konci roku 2018 Statistickou ročenku hl. m. Prahy, která přináší souborný statistický přehled z oblasti demografie, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, trhu práce a dalších oblastí. Níže uvádíme vybrané údaje za období let 2015 až 2017. 

Čtěte více

Růst podílu dětí narozených mimo manželství se zastavil. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let

V průběhu prvních devíti měsíců se podle předběžných údajů živě narodilo 86,6 tisíce dětí. Bylo jich o 43 méně než dle definitivních výsledků za stejné období předcházejícího roku. Vdané ženy porodily 44,6 tisíce dětí, ženy svobodné 37,9 tisíce a ženy rozvedené či ovdovělé 4,1 tisíce.

Čtěte více

Vyšlo nové číslo časopisu Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje (3/2018)

V novém čísel časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje č. 3/2018, který vydává Český statistický úřad, naleznete například články “Kdo se postará? Domovy pro seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí”, “100 Years od Demographic Development in Czechia and Slovakia” nebo “The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060”.

Čtěte více