Růst podílu dětí narozených mimo manželství se zastavil. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let

V průběhu prvních devíti měsíců se podle předběžných údajů živě narodilo 86,6 tisíce dětí. Bylo jich o 43 méně než dle definitivních výsledků za stejné období předcházejícího roku. Vdané ženy porodily 44,6 tisíce dětí, ženy svobodné 37,9 tisíce a ženy rozvedené či ovdovělé 4,1 tisíce.

Čtěte více

Vyšlo nové číslo časopisu Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje (3/2018)

V novém čísel časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje č. 3/2018, který vydává Český statistický úřad, naleznete například články “Kdo se postará? Domovy pro seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí”, “100 Years od Demographic Development in Czechia and Slovakia” nebo “The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060”.

Čtěte více

10. demografická konference Mladých demografů

Konference Mladých demografů již tradičně nabízí výjimečnou možnost prezentování vlastních studií, příležitost k získání prvních konferenčních zkušeností v přátelském prostředí a především otevírá prostor k diskusi o aktuálních demografických otázkách s kolegy z různých koutů Evropy a v posledních letech dokonce i z různých koutů světa.

Čtěte více