OECD: Ekonomice se daří, ale málo investujete do dovedností

Česká ekonomika roste, zaměstnanost je vysoká, zvyšuje se export a snižuje vládní dluh. Nedostatek zaměstnanců a malé investice do dovedností a inovací ale mohou růst zpomalit. Uvedl to generální tajemník OECD Angel Gurría, který v Praze za účasti českého premiéra představil hodnocení ekonomiky Česka (viz souhrn v češtině a angličtině). 

Čtěte více

Zdravotní profil České republiky 2017

V posledních letech se zdravotní stav v České republice výrazně zlepšil, zejména pokud jde o střední délku života a odvratitelnou úmrtnost, jež se přiblížily k evropskému průměru. Systém zdravotní péče je založen na principu veřejného zdravotního pojištění s všeobecným pokrytím, velkorysém rozsahu hrazených služeb a významné regulační funkci Ministerstva zdravotnictví.

Čtěte více

OECD: Podpora starších pracovníků je klíčová pro ekonomické výzvy USA  

Ve Spojených státech je míra zaměstnanosti ve vyšším věku poměrně vysoká, konkrétně na 62 % u osob ve věku 55-64 let ve srovnání s průměrem 59 % v zemích OECD v roce 2016. Mezi skupinami obyvatelstva však existují velké rozdíly. Předčasný odchod do důchodu zůstává velmi častým jevem, zejména u pracovníků ze zranitelného sociálně-ekonomického prostředí.

Čtěte více

OECD: Důchodové reformy zpomalily. Česko obrátilo kormidlo zpět

Podle OECD od roku 2015 tempo důchodových reforem v zemích OECD zpomalilo. Kanada, Česká republika, Finsko, Řecko a Polsko podle nové přehledové publikace OECD Pensions at glance 2017 (“Důchody v kostce”), která se zaměřuje na hloubkovou analýzu flexibilních důchodových politik, přijaly důležité kroky, z nichž některé ruší předchozí reformy.

Čtěte více

OECD: Délka života roste. Problémem jsou ale duševní a chronické nemoci

Zdravější životní styl, vyšší příjmy a lepší vzdělávání přispěly ke zvýšení délky života v posledních desetiletích. K jejímu růstu podle OECD přispěla také lepší zdravotní péče. Problémem je ale růst duševních a chronických onemocnění. Uvádí to nová souhrnná zpráva OECD Health at a Glance 2017

Čtěte více

OECD: ČR musí podniknout kroky proti podplácení zahraničních veřejných činitelů

Česká republika musí podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zvýšit své úsilí k odhalování, vyšetřování a stíhání podplácení zahraničních veřejných činitelů. Česká republika ratifikovala Úmluvu OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů již před sedmnácti lety, avšak žádný případ podplácení zahraničních veřejných činitelů dosud nebyl stíhán.

Čtěte více

Call for papers: International Forum on Migration Statistics (15-16 January 2018, Paris)

OECD-IOM-UNDESA International Forum on Migration Statistics 15-16 January 2018, Paris Call for papers & parallel sessions. Deadline for submission: 30 June 2017 Contact: IFMS2018@oecd.org

The International Forum on Migration Statistics (IFMS-2018) aims to mobilise expertise from a wide range of disciplines – such as statistics, economics, demography, sociology, geospatial science, and information technology – that can contribute to improve global understanding of the migration phenomenon.

Čtěte více

OECD: Finanční pobídky ke sladění vzdělávání s potřebami trhu práce

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala publikaci Financial Incentives for Steering Education and Training (duben, 2017), která se zaměřuje na využívání finančních pobídek ke sladění vzdělávání pracovníků s potřebami trhu práce. Publikace byla financována v rámci Programu EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EASI), který od roku 2014 spojil tři předchozí dotační programy Progress, Eures a Progress Microfinance.

Čtěte více