Praha postaví nové obecní byty pro handicapované, ale i sestry, učitele nebo policisty

Hlavní město Praha vytipovalo z více než padesáti lokalit tu nejvhodnější pro výstavbu městských dostupných bytů. Ty by měly vzniknout na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Radní města o tom rozhodli 28. srpna 2018. „Vývoj posledních let nám jasně ukázal, že rozprodej bytového i pozemkového fondu hlavního města i jednotlivých městských částí nebyl krok správným směrem.

Čtěte více

Nesezdaný pár neměl naději na osvojení dítěte. Úřad je špatně informoval, říká ombudsmanka

Na ombudsmanku se obrátila žena, která chtěla se svým druhem osvojit společně dítě. Namítala, že od jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, už uplynulo několik let a úřad jim žádné dítě do osvojení nezprostředkoval. V době příprav pro budoucí osvojitele už bylo oběma partnerům okolo 50 let, žili spolu 5 let, ale nebyli manželé, takže nesplňovali zákonem danou podmínku pro osvojení společného dítěte.

Čtěte více

Německo: Více než polovina samoživitelek by ráda pracovala

Více než polovina v současnosti nezaměstnaných německých samoživitelek by ráda pracovala. 27 % osamělých matek s alespoň jedním malým dítětem nebylo v roce 2017 zaměstnáno. Přesto více než polovina (55 %) osamělých matek bez práce měla o zaměstnání zájem. Mezi důvody, proč v současnosti nepracují, nejčastěji uváděly rodinné nebo osobní důvody.

Čtěte více

Ministr Krčál chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce.

Čtěte více

Zaměstnavatel popírá můj nárok na ošetřovné vnučky

Zaměstnavatel popírá můj nárok na ošetřovné vnučky a odmítá odeslat vyplněný formulář na okresní správu sociálního zabezpečení, přestože žiji s dcerou i vnučkou ve společné domácnosti. Dokonce mi odmítl vydat kopii už odevzdaného formuláře o ošetřování člena rodiny se slovy, že na paragraf na vnučku nemám právo, protože dítě má svou matku, a pokud ho uplatním, můžu zůstat okamžitě doma bez zaměstnání.

Čtěte více