WHO: 10. říjen 2015 byl Světovým dnem duševního zdraví

Desátý říjnový den byl “Světovým dnem duševního zdraví”. Jeho tématem byla “Důstojnost v duševním zdraví”. Cílem bylo zaměřit se na zvyšování povědomí o tom, co lze udělat pro to, aby lidé s duševní nemocí mohli žít důstojně, a to prostřednictvím politiky orientované na lidská práva a legislativu, vzdělávání zdravotníků, dodržování informovaného souhlasu s léčbou, začleňování nemocných do rozhodovacích procesů a prostřednictvím veřejných informačních kampaní.

Čtěte více