Praktická příručka pro pečující o blízkou osobu

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu na podporu pečujících vydal praktickou příručku pro pečující, kteří doma pečují o blízkého člověka. Publikace poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého člověka, o organizacích, které nabízejí pomoc, o dávkách (příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a úpravu bydlení, dlouhodobé ošetřovné a dalších dávkách), průkaze osoby se zdravotním postižením, poskytne rady, jak péči prakticky zvládat a co dělat při jejím ukončení a úmrtí blízké osoby.

Čtěte více

Publikace: Stárnoucí pracovní síla v zemích Baltského moře

Diskusní dokument “Stárnoucí pracovní síla, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj” (Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development) vychází z analýzy dosavadních výzkumů a diskusí mezi odborníky z výzkumných, politických a společenských organizací z jedenácti států kolem Baltského moře (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko). 

Čtěte více

Policy brief: Snížení nerovností ve stárnoucích společnostech

Population Europe vydala policy brief s názvem “Preventing Inequalities in Ageing Societies – Is there a rising risk of more unequal ageing?” Mezi hlavní sdělení dokumentu patří: 1) Nerovnost ve stáří je odrazem celoživotních drah jednotlivců; 2) Mladší generace v Evropě dnes pravděpodobně čelí vyšší nerovnosti ve stáří kvůli méně stabilním podmínkám na trhu práce a rozšiřujícím se nerovnostem v distribuci příjmů a příjmů domácností; 3) Snížení nerovností uvnitř společností musí být řešeno opatřeními, která se zabývají jak nerovnostmi v rámci generací, tak mezigeneračními nerovnostmi; 4) Aby se zvýšila rovnost příležitostí, měly by se výrazně zvýšit veřejné výdaje na vysoce kvalitní vzdělávání a na péči o děti, zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí; 5) Dobře navržený balíček politik boje proti nerovnostem by měl být založen na třech pilířích: prevenci nerovností v raném věku, zmírnění nerovností v mladším a dospělém věku a řešení nerovností ve starším věku.

Čtěte více

Dlouhodobá péče v Evropě: Analýza národních politik 2018

Evropský pilíř sociálních práv (zásada 18) uvádí, že každý má právo na dlouhodobou péči v dobré kvalitě, a to zejména na služby poskytované v domácím prostředí a v komunitě (v místě, kde žijí). Publikace s názvem Challenges in Long-term Care in Europe – A Study of National Policies 2018, kterou zpracoval tým Evropské sítě pro sociální politiku (ESPN) poskytuje stručný popis hlavních rysů národních systémů dlouhodobé péče ve 35 evropských zemích (viz zpráva pro ČR). 

Čtěte více

Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. 

Čtěte více

Studie o potřebách rodinných pečujících v Evropě

Organizace COFACE Families Europe vydalal publikaci o potřebách rodinných pečujících v Evropě ‘Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe’. Zpráva byla představena v Evropském parlamentu za účasti české europoslankyně Olgy Sehnalové (S & D) a irské europoslankyně Marian Harkin (ALDE), smíšené delegace poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise, členských zemí EU, občanských organizací a sociálních partnerů na konci listopadu 2017.

Čtěte více

Zdravotní profil České republiky 2017

V posledních letech se zdravotní stav v České republice výrazně zlepšil, zejména pokud jde o střední délku života a odvratitelnou úmrtnost, jež se přiblížily k evropskému průměru. Systém zdravotní péče je založen na principu veřejného zdravotního pojištění s všeobecným pokrytím, velkorysém rozsahu hrazených služeb a významné regulační funkci Ministerstva zdravotnictví.

Čtěte více

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Doument stanovuje koncepční záměry a strategické cíle MPSV v oblastech interní a externí činnosti a fungování úřadu (3.1), trhu práce a politika zaměstnanosti (3.2), pracovního práva a zaměstnanosti (3.3), bezpečného výkonu práce (3.4), sociální politiky a posilování sociální soudržnosti(3.5), sociálního pojištění (3.6) a ekonomické oblasti a oblasti programového financování (3.7).

Čtěte více