Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Doument stanovuje koncepční záměry a strategické cíle MPSV v oblastech interní a externí činnosti a fungování úřadu (3.1), trhu práce a politika zaměstnanosti (3.2), pracovního práva a zaměstnanosti (3.3), bezpečného výkonu práce (3.4), sociální politiky a posilování sociální soudržnosti(3.5), sociálního pojištění (3.6) a ekonomické oblasti a oblasti programového financování (3.7).…

Čtěte více

Publikace: Život a práce v Evropské unii 2016

Eurofound vydal ročenku Život a práce v Evropě v roce 2016. Publikace poskytuje přehled o vývoji a trendech v oblasti trhu práce a životních podmínek obyvatel EU, který vychází z výzkumných aktivit Eurofoundu realizovaných v roce 2016.

Přes napětí v Evropské unii – pomalé oživení ekonomiky, rostoucí euroskepticismus a Brexit publikace poukazuje na řadu pozitivních zpráv v minulém roce.…

Čtěte více

Recenze: Sociální politika a sociální systém (Oeconomica, 2015)

Nakladatelství Vysoké školy ekonomické v Praze Oeconomica vydalo v roce 2015 publikaci „Sociální politika a sociální systém“ autora Pavla Kaczora. Publikace má 270 stran, její autor, jak sám uvádí, aktivně působil v rámci sociálního systému a dokonale jej zná. Jeho druhou předností je jeho víceleté angažmá v roli vysokoškolského učitele.…

Čtěte více

Platforma pro rovnoprávnost vydává první českou studii o LGBT seniorech a seniorkách

LGBT senioři/seniorky – neviditelná menšina je název výzkumné zprávy o situaci stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v České republice a perspektivách LGBT přátelské zdravotní a sociální péče. Základní část zprávy tvoří původní výzkum „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD zpracovaly PhDr.…

Čtěte více

Call for papers: Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku (Sociální studia)

Časopis Social studies / Sociální studia vyhlašuje výzvu k předkládání abstraktů pro monotematické číslo časopisu s pracovním názvem Komunita a prostor v sociálním vyloučení ve vyšším věku. Editory čísla jsou Lucie Vidovicová (Masarykova univerzita) a Isabelle Tournier (Université du Luxembourg).…

Čtěte více