Ombudsmanka vydala při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona sborník k diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona vydala ombudsmanka sborník stanovisek “Diskriminace”. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával.

Čtěte více

Přehledová zpráva: Vývoj politiky dlouhodobé péče v ČR

Síť pro dlouhodobou péči CEQUA zveřejnila zprávu o trendech v rámci politiky dlouhodobé péče v České republice s názvem “Czech Republic: Emerging policy developments in long-term care“. Zpráva v úvodu podává přehled systému dlouhodobé péče v ČR a zaměřuje se na následující oblasti: 1) Hlavní směry politiky v dlouhodobé péči, 2) Politika prevence závislosti na péči, 3) Podpora neformální péče, 4) Informační systémy a využívání nových technologií a 5) Koordinace služeb dlouhodobé péče.

Čtěte více

Eurofound: Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb

Cílem zprávy „Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb – systematický přehled“ (Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review) je zjistit, jak může rozvoj a vzdělávání pracovníků v péči o děti zlepšit kvalitu vzdělávacích služeb.

Čtěte více

Nová příručka poradí praktickým lékařům, jak pomoci onkologicky a dlouhodobě nemocným

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Udržet si přehled v rychle se měnícím prostředí sociální práce totiž není jednoduché a mnohdy ani reálné.

Čtěte více

Nová kniha ČSÚ popisuje 15 let Česka v Evropské unii

Nově vydaná publikace Českého statistického úřadu shrnuje základní oblasti vývoje České republiky v období od vstupu do Evropské unie. V přehledné a graficky atraktivní formě prezentuje vybrané ukazatele vývoje obyvatelstva, ekonomiky, životních podmínek, životního prostředí a informačních technologií a výzkumu.

Čtěte více

Publikace: Mezigenerační dialog a mladí lidé na trhu práce ve 21. století

Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem Mezigenerační dialog a mladí lidé na trhu práce ve 21. století. Jedná se o volné pokračování „prvního dílu“, který vyšel pod názvem Age management „Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn“ a “druhého dílu” s názvem Diverzita na trhu práce v 21.

Čtěte více