Publikace: Stárnoucí pracovní síla v zemích Baltského moře

Diskusní dokument “Stárnoucí pracovní síla, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj” (Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development) vychází z analýzy dosavadních výzkumů a diskusí mezi odborníky z výzkumných, politických a společenských organizací z jedenácti států kolem Baltského moře (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko). 

Čtěte více

Policy brief: Snížení nerovností ve stárnoucích společnostech

Population Europe vydala policy brief s názvem “Preventing Inequalities in Ageing Societies – Is there a rising risk of more unequal ageing?” Mezi hlavní sdělení dokumentu patří: 1) Nerovnost ve stáří je odrazem celoživotních drah jednotlivců; 2) Mladší generace v Evropě dnes pravděpodobně čelí vyšší nerovnosti ve stáří kvůli méně stabilním podmínkám na trhu práce a rozšiřujícím se nerovnostem v distribuci příjmů a příjmů domácností; 3) Snížení nerovností uvnitř společností musí být řešeno opatřeními, která se zabývají jak nerovnostmi v rámci generací, tak mezigeneračními nerovnostmi; 4) Aby se zvýšila rovnost příležitostí, měly by se výrazně zvýšit veřejné výdaje na vysoce kvalitní vzdělávání a na péči o děti, zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí; 5) Dobře navržený balíček politik boje proti nerovnostem by měl být založen na třech pilířích: prevenci nerovností v raném věku, zmírnění nerovností v mladším a dospělém věku a řešení nerovností ve starším věku.

Čtěte více

Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. 

Čtěte více

Studie o potřebách rodinných pečujících v Evropě

Organizace COFACE Families Europe vydalal publikaci o potřebách rodinných pečujících v Evropě ‘Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe’. Zpráva byla představena v Evropském parlamentu za účasti české europoslankyně Olgy Sehnalové (S & D) a irské europoslankyně Marian Harkin (ALDE), smíšené delegace poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise, členských zemí EU, občanských organizací a sociálních partnerů na konci listopadu 2017.

Čtěte více

Zdravotní profil České republiky 2017

V posledních letech se zdravotní stav v České republice výrazně zlepšil, zejména pokud jde o střední délku života a odvratitelnou úmrtnost, jež se přiblížily k evropskému průměru. Systém zdravotní péče je založen na principu veřejného zdravotního pojištění s všeobecným pokrytím, velkorysém rozsahu hrazených služeb a významné regulační funkci Ministerstva zdravotnictví.

Čtěte více

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Doument stanovuje koncepční záměry a strategické cíle MPSV v oblastech interní a externí činnosti a fungování úřadu (3.1), trhu práce a politika zaměstnanosti (3.2), pracovního práva a zaměstnanosti (3.3), bezpečného výkonu práce (3.4), sociální politiky a posilování sociální soudržnosti(3.5), sociálního pojištění (3.6) a ekonomické oblasti a oblasti programového financování (3.7).

Čtěte více