Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. 

Čtěte více

Studie o potřebách rodinných pečujících v Evropě

Organizace COFACE Families Europe vydalal publikaci o potřebách rodinných pečujících v Evropě ‘Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe’. Zpráva byla představena v Evropském parlamentu za účasti české europoslankyně Olgy Sehnalové (S & D) a irské europoslankyně Marian Harkin (ALDE), smíšené delegace poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise, členských zemí EU, občanských organizací a sociálních partnerů na konci listopadu 2017.

Čtěte více

Zdravotní profil České republiky 2017

V posledních letech se zdravotní stav v České republice výrazně zlepšil, zejména pokud jde o střední délku života a odvratitelnou úmrtnost, jež se přiblížily k evropskému průměru. Systém zdravotní péče je založen na principu veřejného zdravotního pojištění s všeobecným pokrytím, velkorysém rozsahu hrazených služeb a významné regulační funkci Ministerstva zdravotnictví.

Čtěte více

Koncepce ministerstva práce a sociálních věcí pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo koncepci svého resortu a priority pro období 2015 – 2017 s výhledem do roku 2020. Doument stanovuje koncepční záměry a strategické cíle MPSV v oblastech interní a externí činnosti a fungování úřadu (3.1), trhu práce a politika zaměstnanosti (3.2), pracovního práva a zaměstnanosti (3.3), bezpečného výkonu práce (3.4), sociální politiky a posilování sociální soudržnosti(3.5), sociálního pojištění (3.6) a ekonomické oblasti a oblasti programového financování (3.7).

Čtěte více

Publikace: Život a práce v Evropské unii 2016

Eurofound vydal ročenku Život a práce v Evropě v roce 2016. Publikace poskytuje přehled o vývoji a trendech v oblasti trhu práce a životních podmínek obyvatel EU, který vychází z výzkumných aktivit Eurofoundu realizovaných v roce 2016.

Přes napětí v Evropské unii – pomalé oživení ekonomiky, rostoucí euroskepticismus a Brexit publikace poukazuje na řadu pozitivních zpráv v minulém roce.

Čtěte více

Recenze: Sociální politika a sociální systém (Oeconomica, 2015)

Nakladatelství Vysoké školy ekonomické v Praze Oeconomica vydalo v roce 2015 publikaci „Sociální politika a sociální systém“ autora Pavla Kaczora. Publikace má 270 stran, její autor, jak sám uvádí, aktivně působil v rámci sociálního systému a dokonale jej zná. Jeho druhou předností je jeho víceleté angažmá v roli vysokoškolského učitele.

Čtěte více

Platforma pro rovnoprávnost vydává první českou studii o LGBT seniorech a seniorkách

LGBT senioři/seniorky – neviditelná menšina je název výzkumné zprávy o situaci stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v České republice a perspektivách LGBT přátelské zdravotní a sociální péče. Základní část zprávy tvoří původní výzkum „Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o seniory“, který pro PROUD zpracovaly PhDr.

Čtěte více