Publikace: Mezigenerační dialog a mladí lidé na trhu práce ve 21. století

Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s platformou pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost připravila publikaci s názvem Mezigenerační dialog a mladí lidé na trhu práce ve 21. století. Jedná se o volné pokračování „prvního dílu“, který vyšel pod názvem Age management „Jak řídit a rozvíjet lidské zdroje v kontextu věku a demografických změn“ a “druhého dílu” s názvem Diverzita na trhu práce v 21.

Čtěte více

Metodika vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí strategie sociálního začleňování na místní úrovni

Města a kraje hrají důležitou roli při vytváření prostředí přátelského seniorům a podmínek pro aktivní a zdravý život všech generací a ovlivňují kvalitu života svých občanů prostřednictvím různých služeb, opatření a politik: dostupnosti a kvality zdravotních a sociálních služeb, adekvátního bydlení, veřejné dopravy, informovanosti a bezpečnosti, vzdělávání, zaměstnanosti, podpory dobrovolnictví a sociálního začleňování a dalších oblastí. 

Čtěte více

Publikace: Stárnoucí pracovní síla v zemích Baltského moře

Diskusní dokument “Stárnoucí pracovní síla, sociální soudržnost a udržitelný rozvoj” (Ageing Workforce, Social Cohesion and Sustainable Development) vychází z analýzy dosavadních výzkumů a diskusí mezi odborníky z výzkumných, politických a společenských organizací z jedenácti států kolem Baltského moře (Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, Lotyšsko, Litva, Norsko, Polsko, Rusko a Švédsko). 

Čtěte více

Policy brief: Snížení nerovností ve stárnoucích společnostech

Population Europe vydala policy brief s názvem “Preventing Inequalities in Ageing Societies – Is there a rising risk of more unequal ageing?” Mezi hlavní sdělení dokumentu patří: 1) Nerovnost ve stáří je odrazem celoživotních drah jednotlivců; 2) Mladší generace v Evropě dnes pravděpodobně čelí vyšší nerovnosti ve stáří kvůli méně stabilním podmínkám na trhu práce a rozšiřujícím se nerovnostem v distribuci příjmů a příjmů domácností; 3) Snížení nerovností uvnitř společností musí být řešeno opatřeními, která se zabývají jak nerovnostmi v rámci generací, tak mezigeneračními nerovnostmi; 4) Aby se zvýšila rovnost příležitostí, měly by se výrazně zvýšit veřejné výdaje na vysoce kvalitní vzdělávání a na péči o děti, zejména pro děti ze znevýhodněného prostředí; 5) Dobře navržený balíček politik boje proti nerovnostem by měl být založen na třech pilířích: prevenci nerovností v raném věku, zmírnění nerovností v mladším a dospělém věku a řešení nerovností ve starším věku.

Čtěte více

Publikace: Zaměstnávání po výkonu trestu odnětí svobody

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí zveřejnil monografii Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám, ve které seznamuje s výsledky výzkumu zaměřeného na problematiku zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. 

Čtěte více

Studie o potřebách rodinných pečujících v Evropě

Organizace COFACE Families Europe vydalal publikaci o potřebách rodinných pečujících v Evropě ‘Who cares? Study on the challenges and needs of family carers in Europe’. Zpráva byla představena v Evropském parlamentu za účasti české europoslankyně Olgy Sehnalové (S & D) a irské europoslankyně Marian Harkin (ALDE), smíšené delegace poslanců Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise, členských zemí EU, občanských organizací a sociálních partnerů na konci listopadu 2017.

Čtěte více