37 tisíc lidí je omezeno ve svéprávnosti. Místo omezování potřebují podporu při rozhodování

Člověk může přijít o schopnosti se rozhodovat: nemocí, úrazem, psychickým onemocněním, stářím. Někteří lidé potřebují pomoc při rozhodování z důvodu svého postižení v duševní oblasti. V minulosti byli v takové situaci svéprávnosti zbavováni, bylo to poměrně jednoduché, a opanovalo to praxi.

Čtěte více

Konference na počest prof. Jana Pfeiffera a Olgy Švestkové – Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny

Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pořádají dne 16. dubna 2020 od 9 hodin 13. mezinárodní konferenci "Rehabilitace v kontextu vývoje medicíny". Konference na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. se uskuteční v posluchárně kliniky, Albertov 7, Praha 2 . Čtěte více

MPSV přijalo opatření ke zrychlení vydávání lékařských posudků

Ministerstvo práce a sociálních věcí přijalo řadu opatření, které vedly k bezprostřední stabilizaci lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení (dále jen „LPS“). Došlo ke zrychlení a zefektivnění vydávání posudků včetně zlepšení stavu při vyřizování odvolací posudkové agendy.

Čtěte více

Praha spouští inovativní projekt na podporu bydlení lidí s poruchou autistického spektra

Hlavní město spustilo unikátní projekt pro mladé lidi s poruchou autistického spektra, kteří dosud propadávali systémem péče. Reaguje tak na urgentní potřeby pražských rodin a současně na kritický nedostatek vhodných pobytových služeb pro tuto vysoce ohroženou skupinu Pražanů.

Čtěte více

Ministr zdravotnictví předal ocenění za podporu zdravotně postižených občanů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělil dne 3. prosince 2019 dvě významná ocenění u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získala Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO, z.s.

Čtěte více