Inclusion Europe: Mnoho lidí s mentálním postižením stále žije ve “škodlivé” ústavní péči a má omezené právo volit

Podle evropské zprávy o životě a právech osob s mentálním postižením  zhruba 700.000 lidí stále žije ve "škodlivé segregované" institucionální péči. Mezi další hlavní problémy patří i situace rodin, které pečují a poskytují podporu svým blízkým s mentálním postižením. Podle organizace Inclusion Europe se jim nedostává potřebné pomoci od státu a veřejných služeb. V celkovém hodnocení inkluze lidí s mentálním postižením a jejich rodin se Česko nachází v druhé polovině z 29 zemí. Čtěte více

V rodinném domě v Hradci Králové vzniknou dva byty pro nácvik samostatného bydlení osob s mentálním postižením

Královéhradecký kraj připravuje službu sociální rehabilitace v pobytové formě pro osoby s mentálním postižením. Dvě domácnosti pro ubytování šesti klientů vzniknou na Pražském Předměstí v Hradci Králové po rekonstrukci rodinného domu.

Čtěte více

Ministerstva chtějí transformovat některé léčebny a domovy na zařízení poskytující komplexní dlouhodobou péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví návrh novely několika zákonů, který počítá s efektivním propojením zdravotně-sociálních služeb. Podle předkladatelů by se tak některé léčebny a domovy pro seniory transformovaly na sociálně-zdravotní zařízení.

Čtěte více

ČSÚ: Průzkum o lidech se zdravotním postižením se letos zaměří na dostupnost pomůcek a pomoci druhé osoby

Český statistický úřad odstartoval terénní fázi šetření o osobách se zdravotním postižením, které pomůže zmapovat jejich životní situaci a poslouží pro lepší nastavení politik a programů zdravotní a sociální péče. Obdobné šetření proběhlo v Česku naposledy před pěti lety. Letos se zaměří mimo jiné na důvody, proč některým lidem se zdravotním postižením chybí potřebné pomůcky nebo pomoc druhé osoby, zda je to kvůli nedostatku finančních prostředků, nedostupnosti služeb či pomůcek nebo chybějícím informacím o možnostech, jak je získat. Čtěte více

ČSÚ: Počet invalidních důchodů mírně klesá. Výdaje na ně loni přesáhly 50 miliard korun

Počet příjemců invalidního důchodu v Česku každým rokem mírně klesá, na konci roku 2021 dosahoval 415 tisíc osob. Celkové výdaje na invalidní důchody v roce 2021 činily 52,8 miliardy korun. Vedle toho bylo vyplaceno 2,6 miliardy korun na dávky pro osoby se zdravotním postižením, tedy na příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku.

Čtěte více

Kdo má nárok na příspěvek na mobilitu?

Příspěvek na mobilitu je legislativně upraven zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P podle právních předpisů účinných od 1.1.2014.

Čtěte více