Podívejte se na záznam ze čtvrtého fóra rodinné politiky 2021

Čtvrtý ročník Fóra rodinné politiky se uskutečnil v úterý 7. a středu 8. září 2021 v pražském Cubex Centrum (viz program). Letos se zaměřil hlavně na dopady koronavirové pandemie. Konference proběhla hybridní formou (prezenčně i online) a vystoupila na ní více než stovka osobností v 18 odborných panelech. Čtěte více

Jitka Chalánková (ODS): Navrhnu, aby opatrovnické soudy znaly minulost poručníků. Případ utýrané Valerie se nesmí opakovat

S návrhem, aby opatrovnické soudy mohly zjistit úplnou trestní minulost žadatelů o opatrovnictví dětí nebo jinak zranitelných osob, vystoupí v Senátu v souvislosti s projednáváním novely trestního zákoníku senátorka Jitka Chalánková.

Čtěte více

Olga Richterová (Piráti): Sociálně aktivizační služby jsou nepostradatelné. Jejich zákaz ohrožuje rodiny s dětmi

Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, tzv. SASkám, se v Pirátech věnujeme dlouhodobě v odborném sociálním týmu. Jako významná podpora rodin ohrožených ztrátou bydlení nebo odebráním dětí si dle nás zaslouží mimořádnou pozornost.

Čtěte více

Odborníci zásadně nesouhlasí s novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Asociace Dítě a Rodina otevřeným dopisem vyzvala ministryni Maláčovou k přehodnocení novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Novela je podle organizace nedostatečně připravena a obsahuje řadu nesystémových opatření, která jsou nejen v rozporu se zájmy dětí, ale i s dlouhodobým a udržitelným fungováním sociální péče.

Čtěte více

Dětské domovy pro děti do 3 let nesplňují požadavky na minimální personální zabezpečení

Asociace Dítě a Rodina uskutečnila ojedinělý průzkum mezi všemi dětskými domovy pro děti do 3 let v České republice. Výsledky odhalily překvapivé závěry: 18 z 25 ústavních zařízení (72 %) nesplňuje zákonné požadavky na minimální personální zabezpečení: chybějí lékaři i specialisté.

Čtěte více

MPSV vyčlení 22 milionů na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Současně připraví novelu zvyšující příspěvky krizovým zařízením na 28 200 na dítě a měsíc

Vláda dnes vyslovila souhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyčlenění 22 milionů korun pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2019. Tyto prostředky mají sloužit jako dočasné řešení před tím, než resort připraví novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která by měla příspěvek státu krizovým zařízením navýšit o 5400 Kč ze současných 22800 na 28200 korun na měsíc na jedno dítě. Příspěvek pro krizová zařízení pro děti nebyl valorizován od roku 2013, ačkoliv se reálné náklady na péči o děti průběžně navyšují, uvedla k tomu Maláčová. Čtěte více

Nová publikace se zaměřuje na vzdělávání pracovníků sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a klíčové kompetence v jejich činnosti

Co potřebují pracovníci OSPOD vědět, umět? Jakými kompetencemi musí disponovat, aby mohli adekvátně reagovat na potřeby ohrožených dětí? Jak vypadá současný systém vzdělávání pracovníků OSPOD a co by se dalo zlepšit?

Čtěte více