Ministryně Němcová se ve Zlínském kraji zajímala o deinstitucionalizaci péče o ohrožené děti

Lokalitu Poschlá ve Vsetíně a Dětské centrum Zlín navštívila v pondělí 5. března během návštěvy české vlády ve Zlínském kraji v rámci svého osobního programu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Doprovázela ji radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

Čtěte více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc by měla být v systému sociálních služeb

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová navrhuje, aby činnosti, které jsou v současnosti vykonávány v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a svou formou odpovídají sociálním službám, byly legislativně převedeny do systému sociálních služeb. Řekla to po setkání expertů k problematice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří jednali zejména o financování a kapacitě systému péče o ohrožené děti a o potřebě systém sjednotit v kontextu sociálních služeb. 

Čtěte více

Vzniká podpůrná síť pro ohrožené děti a rodiny

Několik tisíc rodin v ČR se potýká s problémy a potřebuje včasnou a dostupnou pomoc tak, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo jejich odebrání. Podpůrnou síť, která může takové rodiny zachytit, tvoří nejčastěji škola, lékaři nebo sociální pracovníci. K podpoře jejich vzájemné spolupráce a dalšího rozvoje sítě působí ve více než 120 obcích a v 11 krajích takzvaní lokální síťaři.

Čtěte více