Dětské domovy pro děti do 3 let nesplňují požadavky na minimální personální zabezpečení

Asociace Dítě a Rodina uskutečnila ojedinělý průzkum mezi všemi dětskými domovy pro děti do 3 let v České republice. Výsledky odhalily překvapivé závěry: 18 z 25 ústavních zařízení (72 %) nesplňuje zákonné požadavky na minimální personální zabezpečení: chybějí lékaři i specialisté. „Jeden z hlavních argumentů zastánců ústavní péče, tedy poskytování komplexní odborné diagnostiky, byl touto analýzou jasně vyvrácen,“ říká předsedkyně Asociace Dítě a Rodina PhDr. Věduna Bubleová. „Děti v ústavech dojíždějí k specializovaným lékařům mimo svá zařízení. Ani v oblasti zdravotní péče tak ústavy nenabízejí nic navíc oproti rodinám s dětmi, ať už biologickým nebo pěstounským.“ Asociace dlouhodobě usiluje o to, aby žádné dítě mladší 7 let nebylo umístěno do ústavní péče, protože ta negativně ovlivňuje jeho psychický i zdravotní vývoj. Asociace sdružuje 75 organizací věnujících se péči o ohrožené děti.

Zdravotnická zařízení bez lékařského personálu

Dětské domovy pro děti do 3 let, někdy označované jako dětská centra nebo kojenecké ústavy, jsou podle zákona zdravotnická zařízení a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Přesto se ukázalo, že v řadě z nich chybí klinický psycholog a fyzioterapeut, v šesti domovech dokonce není k dispozici na požadovaný pracovní úvazek pediatr, což je základní požadavek stanovený vyhláškou. „Zastánci dětských domovů pro děti do 3 let často obhajují jejich existenci zajištěním odborné diagnostiky dětí a komplexní zdravotní péčí. Provedená analýza však tyto argumenty jasně vyvrací,“ říká jedna z autorek analýzy Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina, která se problematice péče o ohrožené děti dlouhodobě věnuje.

Požadavky ministerstva versus realita

Analýza byla provedena na základě svobodného přístupu k informacím prostřednictvím dotazníků, v nichž zástupci jednotlivých dětských domovů vyplnili dostupnost odborné lékařské i nelékařské péče.

„Při hodnocení jsme brali v potaz, že zákon stanovuje personální požadavky na 50 lůžek, ale protože většina zařízení není naplněna, upravili jsme podmínky podle reálného počtu dětí,“ vysvětluje Anna Krbcová. „Přestože je tato metodika k ústavům vstřícnější, skutečnost, že potřebnou péči je schopen zajistit jen každý třetí, je alarmující.“

Požadavky na personální zabezpečení zdravotní služby v dětských domovech pro děti do 3 let upravuje vyhláška č. 99/2012 Sb. Ta stanoví, že je v ústavech nezbytné zajistit minimální personální obsazení u odborných profesí, jako je dětský nebo praktický lékař, dětská sestra, všeobecná sestra, ošetřovatel, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník nebo fyzioterapeut.Tyto podmínky však plní jen 7 z 25 ústavů. Zbylých 18 domovů nevyhovuje standardům alespoň u jednoho specialisty, v 5 centrech není zajištěna dostupnost dvou specializovaných oborů a ve 3 dětských domovech neplní personální standardy dokonce u tří zákonem stanovených odborníků.

Dětské domovy pro děti do 3 let neplní svou roli

Ačkoliv v okolních evropských zemích již byly dětské domovy pro nejmenší děti z velké části zrušeny nebo transformovány, a v dalších státech, jako například na Slovensku, je dokonce zákonem stanovený zákaz umisťovat nejmenší děti do ústavní péče, v České republice zůstává konzervován stav z doby před desítkami let.

Odborníci prokázali zvláště u nejmenších dětí negativní vliv ústavní výchovy, který má nevratné následky na jejich psychický i zdravotní stav, rozvoj osobnosti a možnosti uplatnění v dospělosti. Vhodnější formou péče o nejmenší ohrožené děti je pomoc biologické rodině nebo profesionální pěstounská péče.

Dětské domovy pro nejmenší tak nejen nenaplňují svou roli vhodné péče pro ohrožené děti, ale neplní ani zákonem stanovené požadavky. Asociace Dítě a Rodina proto dlouhodobě usiluje o to, aby žádné dítě mladší 7 let nebylo umístěno do ústavní péče.

„Jeden z hlavních argumentů zastánců ústavní péče, tedy poskytování komplexní odborné diagnostiky, byl touto analýzou jasně vyvrácen,“ doplňuje PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Děti v ústavech dojíždějí k specializovaným lékařům mimo svá zařízení. Ani v oblasti zdravotní péče tak ústavy nenabízejí nic navíc oproti rodinám s dětmi, ať už biologickým nebo pěstounským.“

 

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 75 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné situaci. Asociace sdružuje desítky společností, mimo jiné Nadaci Sirius, Nadaci J&T, Amaltheu, organizaci Lumos, společnost Rozum a cit, SOS dětské vesničky, Středisko náhradní rodinné péče a mnoho dalších organizací spolupracujících s dětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinnou péči.

O analýze: Analýzu zpracovala Ing. Anna Krbcová a Ing. Kamila Tomanová z Asociace Dítě a Rodina během srpna 2019. Při sběru dat odpověděli zástupci všech 25 dětských domovů pro děti do 3 let.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.