Deset mýtů o sirotčích důchodech

Když v dětském věku ztratíme ty nejbližší, jednoho nebo dokonce oba rodiče, vždy se jedná o velmi těžkou, pro mnohé traumatizující událost. Překonat ji či vyrovnat se s ní, nebývá v mnoha ohledech vůbec lehké. Prostřednictvím sirotčího důchodu se stát snaží zmírnit finanční dopady této nepříznivé životní situace.

Čtěte více

MPSV vypíše dotační výzvu na rozvoj inovativních služeb pro děti a jejich rodiny

Frustraci z odebrání z péče rodiny, chybějící informace, osamocenost v řešení problémů ve škole, obavy ze ztráty blízkých, ale i světlé okamžiky a setkání s lidmi, kteří jim v těžkých chvílích pomohli. To byly nejčastější zkušenosti, které mladí lidé, jenž vyrůstali mimo rodinu, sdíleli během série společných setkání realizovaných ve spolupráci s neziskovou organizací Lumos.

Čtěte více

MPSV připravilo novelu zákona o dětských skupinách

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu a podpořit tak dostupný systém služeb předškolní péče v ČR. 

Čtěte více

Ombudsmanka prověří odebrání dětí ženě, která údajně kvůli rekonstrukci bydlela s dětmi v garáži

Ombudsmanka se rozhodla zahájit šetření z vlastní iniciativy a zabývat se postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Ústí nad Labem, který – zřejmě z bytových důvodů – odebral matce dvě děti. Ombudsmanka prověří postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí nejen v souvislosti s odebráním dětí, ale bude zjišťovat i to, zda o rodině věděl, příp.

Čtěte více

Nejčastěji jména novorozenců v Anglii – Oliver a Olivia

Čtěte více

Nesezdaný pár neměl naději na osvojení dítěte. Úřad je špatně informoval, říká ombudsmanka

Na ombudsmanku se obrátila žena, která chtěla se svým druhem osvojit společně dítě. Namítala, že od jejich zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, už uplynulo několik let a úřad jim žádné dítě do osvojení nezprostředkoval. V době příprav pro budoucí osvojitele už bylo oběma partnerům okolo 50 let, žili spolu 5 let, ale nebyli manželé, takže nesplňovali zákonem danou podmínku pro osvojení společného dítěte.

Čtěte více

Úřad práce odepřel odměnu pěstouna manželovi babičky. Pomohla ochránkyně práv

Podle statistiky MPSV za rok 2016 bylo v pěstounské péči 10 922 dětí. Ministerstvo ke konci roku 2016 evidovalo 11 075 pěstounů, z nichž více než polovinu tvořili prarodiče dětí. Odměna pěstouna je aktuálně 12 000 Kč „hrubého“ měsíčně (tj. odečítá se daň, sociální a zdravotní pojištění), pečuje-li pěstoun o jedno dítě.

Čtěte více