Vláda schválila novou rodinnou politiku. Lidovcům navzdory

papírová rodinaVláda schválila Koncepci rodinné politiky, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky.… Celý článek

Čtěte více

Balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života

Rodina (rodiče a tři děti v modrém na zelené trávě)Evropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících na slaďování pracovního a osobního života.

Mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly v sociální realitě, v míře nezaměstnanosti, v míře zaměstnanosti některých skupin osob, mezi systémy sociální ochrany, které jsou dány různými možnostmi členských států.… Celý článek

Čtěte více

Česká republika 2030: Lidé a společnost

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 schválila Strategický rámec Česká republika 2030. Strategie staví udržitelný rozvoj na kvalitě života a její průřezové podpoře. Text ve formě vize formuluje požadavky na budoucí stav, včetně nástrojů, jak ke stanoveným cílům dospět. Strategie zahrnuje šest kapitol: 1. Lidé a společnost, 2. … Celý článek

Čtěte více

Deinstitucionalizace sociálních služeb (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Samostatná oblast je věnována deinstitucionalizaci a transformaci v oblasti sociálních služeb, které v současné době v ČR probíhají. Proces transformace sociálních služeb se týká zejména domovů pro osoby se zdravotním postižením. Oblast transformace není vhodné také vnímat tak, že dochází k rušení potřebných a nových kapacit např.… Celý článek

Čtěte více