Sebevraždy jsou nejčastější na jaře a začátku léta, nejméně v prosinci

V minulém roce zemřelo 112 920 obyvatel Česka. Necelá třetina z nich zemřela v důsledku onemocnění srdce (32 %). Každý čtvrtý pak v důsledku nádorového onemocnění (25 %). Trojici nejčastějších příčin úmrtí uzavírají cévní nemoci mozku s podílem 7 % na všech úmrtích.

Čtěte více

Eurostat: Proč lidé pracují na zkrácené úvazky?

V roce 2018 pracovalo v Evropské unii na částečný úvazek 31,2 milionu žen a 9,5 milionu mužů ve věku 20 až 64 let. To představovalo pětinu (19 %) zaměstnanců. Mezi hlavními důvody pro práci na částečný úvazek respondenti uváděli „nenalezení zaměstnání na plný úvazek“ (26 %) a „pečování o děti nebo dospělé se sníženou soběstačností“ (24 %).

Čtěte více

Vládní výbor uvítal upuštění od uzavírání dohod ohledně nezletilých v novele občanského zákoníku

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů se ve čtvrtek 6. září 2019 v návaznosti na zákon o zálohovaném výživném uvítal rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti upustit od koncepce uzavírání dohod ohledně nezletilých v návrhu novely občanského zákoníku.

Čtěte více