Pojišťovny: Výdaje na léčbu demence dosahují téměř 2 miliardy ročně. Jednoznačná prevence přitom neexistuje, pomůže jen včasná léčba

Roční náklady zdravotních pojišťoven na léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou atakují hranici 2 mld. korun a stále rostou. Zároveň s tím je nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem. Demence, a její nejčastější spouštěč – Alzheimerova choroba – patří ke stále častějším nemocím lidí v důchodovém věku.

Čtěte více

Kompetence sester a praktických lékařů se musí razantně zvýšit. Jinak zdravotnictví neufinancujeme

Shodli se na tom zástupci zemí Visegrádské čtyřky, kteří se sešli na Ministerstvu zdravotnictví. Populace stárne a státy nebudou schopny péči o své obyvatele ufinancovat. Krize hrozí ve všech státech V4, ale podle odborníků je na tom nejhůře právě Česká republika.

Čtěte více

Počet obětí na pražských silnicích roste. Loni zemřelo 31 lidí, z toho 25 chodců. Praha to chce změnit

V loňském roce zemřelo na pražských silnicích 31 osob. Z toho bylo 25 chodců, osm z nich zemřelo při srážce s tramvají. Na smrtelné nehody chodců, avšak nejen na ně, upozorňuje “Evropský den bez úmrtí na silnicích” (European Day Without A Road Death, EDWARD), do kterého se hlavní město zapojilo již podruhé.

Čtěte více

Zdraví a nemoc. Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických oborů (Zdeněk Kalvach)

Přehledná učebnice pro nezdravotníky z pomáhajících profesí se zabývá pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí nebo paliativní a hospicovou péčí. Zahrnuje také kapitoly o osobnostech významných pro humanistické vidění člověka a formování zdravotní péče a literárním a filmovém ztvárnění zdravotnických a humanistických témat.  Čtěte více

Vydali jsme analýzu a atlas dlouhodobé péče v ČR

Zajímá vás, kolik je v ČR hospiců, domovů pro seniory, léčeben dlouhodobě nemocných, poskytovatelů domácí zdravotní péče nebo služeb tísňové péče? Kde je nejvíce příjemců příspěvku na péči a jaká je struktura uživatelů dlouhodobé péče? Pokud ano, podívejte se na Atlas dlouhodobé péče ČR a Analýzu sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR, ve kterých jsou zpracovány dostupné statistické údaje o sociálních a zdravotních službách dlouhodobé péče v České republice. Čtěte více

Poskytovatelé domácí péče by měli být lépe ohodnoceni za péči o náročné pacienty

Ministerstvo zdravotnictví dokončilo úhradovou vyhlášku o úhradách za zdravotní péči pro rok 2020. Příští rok by se za zdravotní péči mělo utratit o 26 miliard korun více než letos. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) úhradová vyhláška přináší pozitivní změny i v segmentu domácí péče.

Čtěte více