Podpora zdraví pro osoby se zdravotním postižením

vodící pesVelká většina projektů podpory zdraví i jednotlivých intervencí je zaměřená na většinovou populaci, která může přijímat informace zrakem i sluchem. Osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením mají menší možnost získávání znalostí, protože jedna důležitá cesta přenosu informací je nedostatečná. Lidé, u kterých se postižení sluchu objevilo až v průběhu života, mají problémy s použitím a porozuměním znakové řeči i s odezíráním, ale dobře chápou informace v písemné nebo vizuální formě.… Celý článek

Čtěte více

Počet lidí s demencí se v příštích 30 letech ztrojnásobí

Počet lidí s demencí by se měl celosvětově do roku 2050 ztrojnásobit. Informaci zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které by se počet lidí žijících s demencí měl ztrojnásobit z 50 na 152 milionů. WHO rovněž uvedla, že odhadované roční celkové náklady na demenci činí 818 miliard USD, což odpovídá více než 1 % globálního hrubého domácího produktu.… Celý článek

Čtěte více

Změny ve zdravotnictví od roku 2018

notebook, lékařOd roku 2018 bude do seznamu zdravotních výkonů nově zařazena odbornost „domácí paliativní péče“. V rámci této odbornosti budou podle tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta. Podle ministerstva zdravotnictví tato změna umožní více pojištěncům dožít v domácím prostředí. U dětí do 18 let a lidí starších 65 let se pak snižuje limit na tzv.… Celý článek

Čtěte více

E-recept pro pacienty nic nemění. Od lékaře obdrží papírový recept nebo SMS

Elektronický recept (eRecept) je normální lékařský předpis, pouze v elektronické podobě. Přechod na e-preskripci (předepisování léků v elektronické verzi) pro pacienty znamená více možností, jak recept přijmout. Praxe v lékárnách při vyzvedávání léků se v roce 2018 nijak nezmění. Pacient od lékaře získá eRecept (resp. jeho identifikátor) v preferované podobě, nejčastěji v klasické papírové formě jako dosud, který poté předá lékárníkovi.… Celý článek

Čtěte více