První česko-izraelská párová výměna ledvin od žijících dárců

V polovině prosince proběhla první česko-izraelská párová výměna ledvin. Tým z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a izraelští lékaři z nemocnic Beilinson a Hadasa si mezi sebou vyměnili během jednoho přeletu letadla mezi státy dvě ledviny, a odstartovali tak řetězec šesti transplantací, během nichž dostali novou šanci tři izraelští a tři čeští pacienti.

Čtěte více

VZP: Kde je stanoveno, jak daleko může mít pacient k lékaři nebo do nemocnice?

Dostupnost zdravotních služeb je jednoznačně a závazně stanovena platnou legislativou; konkrétně jde o nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Toto nařízení stanoví maximální dojezdové doby, za jaké se pacient musí dostat k poskytovateli zdravotních služeb dané ambulantní nebo lůžkové odbornosti.

Čtěte více

VZP: Má zubař právo vyžadovat od svého pacienta pokutu za nedodržení smluveného termínu ošetření?

Pokud se pacient nedostaví k plánovanému stomatologickému ošetření, může to pro daného lékaře znamenat určitou komplikaci jak z hlediska organizace práce, tak jeho příjmů. Někteří stomatologové proto požadují po pacientovi zaplacení smluvní pokuty za nedodržení sjednaného termínu ošetření.

Čtěte více

Výzva k výběru hodnotitelů v oblasti duševního zdraví dětí a prevence v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.

Čtěte více

Příští rok přibudou další centra duševního zdraví. Do domácí péče se dosud díky nim vrátilo 700 pacientů

Sedmnáct aktuálně fungujících Center duševního zdraví doplní od ledna příštího roku postupně další čtyři: Jihlava, Podskalí, Tábor a Psychiatrická nemocnice Brno. Každé ze čtyř Center duševního zdraví může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korun po dobu roku a půl.

Čtěte více

Češi si v posledních třiceti letech více oblíbili obiloviny, luštěniny, zeleninu a ovoce

Češi si v posledních třiceti letech více oblíbili obiloviny, luštěniny, zeleninu a ovoce. Poklesla naopak spotřeba konzumního mléka, masa, brambor a cukru. Na spotřebu potravin měly vliv socioekonomické faktory jako liberalizace cen, tempo růstu reálné mzdy, pestřejší nabídka potravin na trhu a v neposlední řadě také změna stravovacích návyků, životního stylu a omezení samozásobení.

Čtěte více