Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo projekty podpořené v rámci Národního programu zdraví pro rok 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo projekty podpořené v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví v roce 2019. Do výběrového řízení bylo pro rok 2019 předloženo celkem 70 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 4 žádosti nesplnily požadavky stanovené výzvou a byly vyřazeny.

Čtěte více